Systém řídicích počítačů (ALS)

Náš modulární nástroj pro správu výroby nastavuje laťku v oblasti systémů MES (Manufacturing Execution Systems) pro vstřikovací výrobu. Díky systému řídicích počítačů ARBURG (ALS) můžete plánovat a řídit celou výrobu. Zajistíte si tak vysokou kvalitu produktů a eliminujete doby prostojů.

 

Systém ALS si můžete upravit podle svých představ a postupem času jej rozvíjet společně s výrobou. Vždy snadno poznáte, co je potřeba vylepšit, a tak budete mít neustále optimální výrobu. Kdykoliv je možné nastavit si kritéria probíhajících zakázek, úrovní a kvality výroby. Na základě spolehlivých údajů budete moci optimálně vytížit dostupnou kapacitu, takže všechny zakázky vybavíte vždy včas.

Hlavní prvky

  • Průhlednost: centrální správa dat o výliscích, formách a materiálech
  • Koordinace: Online zobrazení údajů o průběhu zakázek, stavu strojů, parametrů procesů a výstražných hlášení
  • Optimální vytížení: plánování vytížení strojů s přesností na minuty
  • Stálý přenos ukazatelů probíhajících zakázek, úrovní a kvality výroby
  • Individuální integrace strojů: od jednoduchého napojení v/v modulů až po standardizovaná rozhraní

Příklady z praxe

Vytváření transparentnosti
Od chytrého telefonu až po velký plochý monitor ve výrobě: Pomocí systému řídicího počítače ARBURG můžete konfigurovat individuální informační monitory – na bázi webového rozhraní a zcela nezávisle na platformě. V závislosti na místě a účelu použití lze sestavovat libovolné množství informačních monitorů, např. s údaji o jednotlivých zakázkách pro zajištění přehledu o výrobě.

Koordinace údržby
Pomocí systému řídicího počítače ARBURG můžete dlouhodobě a s maximální spolehlivostí dokumentovat cykly životnosti strojů, forem a ostatního vybavení. Automaticky se zjišťují počty dávek, provozní hodiny, postupy přestavby atd., které se přímo zaznamenávají do evidence. Dochází ke sledování intervalů údržby, na jejichž blížící se uplynutí budete vždy včas upozorněni.

Dokumentace podle zásad správné výrobní praxe
V součinnosti s centrální řídicí jednotkou stroje můžete pomocí systému řídicího počítače ARBURG definovat pouze jeden schválený soubor dat pro každou výrobní kombinaci. Technologická dokumentace vedená podle zásad správné výrobní praxe je pak k dispozici takříkajíc za „nulový tarif“: od průběžného zaznamenávání parametrů procesů do protokolů až po nepřetržité sledování výrobních dávek.