Přístupové karty přidělované jednotlivým osobám (SAFELOG)

Řízení přístupu k funkcím strojů

Náš řídicí systém SELOGICA vám poskytuje možnost cíleného povolování nebo zakazování přístupu k určitým funkcím stroje prostřednictvím přístupových karet. Pomocí počítačového programu SAFELOG můžete přidělovat přístupové karty jednotlivým osobám a vytvořit koncepci přístupových oprávnění pro vaši výrobu.

Systém SELOGICA podporuje tři stupně oprávnění pro pracovníky obsluhy, jakož i skupinovou identifikaci stroje. Pomocí programu SAFELOG můžete jednotlivým přístupovým kartám přiřazovat jeden ze tří stupňů oprávnění, jakož i skupinovou identifikaci stroje.

Hlavní prvky

  • Individuální přidělování oprávnění pracovníkům obsluhy: Prostřednictvím přístupových karet lze jednoznačně přiřazovat obslužné kroky prováděné pomocí řídicího systému SELOGICA
  • Definování přístupových práv: Možnost rozlišování např. mezi pomocnými silami, seřizovači a pracovníky zodpovědnými za kvalitu
  • Omezování platnosti: Přístupová práva lze omezovat časově nebo na určité výrobní haly popř. linky
  • Nastavování uživatelského jazyka: Automatické přepínání jazykového nastavení řídicího systému SELOGICA