Řízení výroby

Plánování, informování, dokumentování

Digitální transformace vyžaduje síťové propojení informací ve vaší výrobě vstřikovaných dílů. Systém řídicího počítače ARBURG (ALS) zajímá klíčovou roli při výměně dat. To vám umožní mnohem efektivněji využít vaše dostupné zdroje - ať už je to při plánování, zajišťování kvality, správě forem nebo údržbě.

Systém řídicích počítačů (ALS)

Systém řídicích počítačů (ALS)

Náš modulární nástroj pro správu výroby nastavuje laťku v oblasti systémů MES (Manufacturing Execution Systems) pro vstřikovací výrobu. Díky systému řídicích počítačů ARBURG (ALS) můžete plánovat a řídit celou výrobu. Zajistíte si tak vysokou kvalitu produktů a eliminujete doby prostojů. více...

Turnkey Control Module (ATCM)

Turnkey Control Module (ATCM)

Stoprocentní zpětná vysledovatelnost jednotlivých dílů nebo konstrukčních skupin: potřebujete k tomu systém SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) a moduly ARBURG Turnkey Control Module (ATCM). Údaje o procesech a kvalitě je tak možné shromažďovat specificky pro výlisky a předávat je dál k vyhodnocovacímu systému. více...

Přístupové karty přidělované jednotlivým osobám (SAFELOG)

Přístupové karty přidělované jednotlivým osobám (SAFELOG)

Náš řídicí systém SELOGICA vám poskytuje možnost cíleného povolování nebo zakazování přístupu k určitým funkcím stroje prostřednictvím přístupových karet. Pomocí počítačového programu SAFELOG můžete přidělovat přístupové karty jednotlivým osobám a vytvořit koncepci přístupových oprávnění pro vaši výrobu. více...