Zastřikování zálisků

Kombinace plastů a kovů při výrobě hybridních součástí vede k odhalení nových možností řešení a k výrobním nápadům, které budete moci díky použití naší modulární techniky vstřikování realizovat. Není důležité, zda chcete zastřikovat zálisky termoplasty, reaktoplasty nebo tekutým silikonem

Naši všestrannou koncepci stroje lze individuálně přizpůsobit vašim potřebám. Dobrým příkladem jsou zařízení typu Reel-to-Reel uspořádaná okolo vertikálního stroje ALLROUNDER V, která jsou dodávaná na klíč a určená k začlenění do linek. Během krátkých cyklů tak můžete provést zastřikování montážních pouzder čipů a získat díly vyznačující se vysokou kvalitou.

Hlavní prvky

  • Zpracování všech známých materiálů vhodných pro vstřikování při výrobě hybridních součástí
  • Pestrost: Široký výběr různých strojů a robotických technologií
  • Velice přesné vertikální stroje ALLROUNDER pro ruční až plně automatizovanou výrobu
  • Zařízení typu Reel-to-Reel dodávaná na klíč
  • Maximální kontrola procesu díky integrování veškeré periferie do centrální řídicí jednotky stroje

Příklady z praxe

Snímač úhlové polohy
Výroba kompletní elektronické součásti probíhá v jednom procesu: Robotický systém nastavuje polohu snímače na straně trysky formy a polohu magnetického kotouče na straně vyhazovače. Spojení zálisku a magnetu se uskutečňuje zastříknutím snímače materiálem nosné desky.
k výlisku

Vnitřní vodiče
Pro plně automatickou sériovou výrobu vnitřních vodičů pro konektory Fakra vytvořila společnost ARBURG koncepci výrobní jednotky, která denně zastříkne až 72 000 vývodů. Příslušná robotická a periferní zařízení se vyznačují velmi přesnou a hbitou manipulací s nejdrobnějšími zálisky.
k video

Spona
Metodu Reel-to-Reel lze používat k zastřikování montážních pouzder čipů plastem. Při výrobě spon je vertikální vstřikovací stroj ALLROUNDER 275 V vybaven kombinovanou formou, která odděluje hotové výlisky od nosného pásu. Tento postup se osvědčil díky krátkým dobám cyklů a vysoké kvalitě výlisků.
k video

Nasávací síto nádrže
Vertikální stroj ALLROUNDER 375 V zajišťuje úspornou výrobu menších sérií kvalitních sít nádrží za využití integrace ručních činností a inovativních pracovních postupů. Za celkovou dobu cyklu 50 s proběhne sedm pracovních operací.
k video