Vstřikování komponentů pro odlehčené konstrukce

Úspora nákladů, zvýšení efektivity, hospodárné využívání zdrojů nebo snížení emisí CO2: Odlehčené konstrukce v roli „řešení problému“ jsou v řadě oborů důležitým tématem pro budoucnost. Snížit hmotnost dílů při zachování nebo zlepšení jejich mechanických vlastností – takový je cíl. Jeho splnění vyžaduje zavedení inovativních procesů vstřikování.

S využitím sítě kompetentních partnerů a v úzké spolupráci s vysokými školami společnost ARBURG neustále vyvíjí nová řešení pro vstřikování komponentů pro odlehčené konstrukce. Široká paleta přitom sahá od tvarování výrobků pro konkrétní funkce přes modifikaci procesů a plastů až po multimateriálový design. Výsledkem jsou procesy a přídavná vybavení umožňující nasazení do sériové výroby ve spojení s vysokou kompetencí v oblasti poradenství.

Fyzikální napěňování

Pro fyzikální napěňování termoplastů nabízí společnost ARBURG procesy ProFoam a MuCell®. V obou případech je plastový granulát před vstřikováním obohacen vháněným plynem. Perfektně sladěné technologie a kompletní integrace do řídicí jednotky stroje jsou ideální předpoklady pro odlehčenou konstrukci.
k video

Hlavní prvky

 • Odlehčená konstrukce s nižší hmotností: možnost vytvořit v komponentu velice jemné struktury buněk, úspora materiálu
 • Homogenní pěnová struktura: lehčí vstřikované výlisky s menším počtem vtaženin, smrštění a průtahů
 • Efektivní metoda ProFoam: Snadná regulace procesu vháněným plynem, možnost neomezeného použití strojů pro konvenční vstřikování
 • Balík MuCell® přizpůsobený uživateli: Modul válce se speciálním šnekem, tryskou s uzavírací jehlou a dávkovacím systémem SCF
   

Ke stažení
Zákaznický časopis today 65, str. 12–13 „Pöppelmann: Frank Schockemöhle referuje o výhodách metody ProFoam“ (angličtina) (PDF - 3,7 MB)
Zákaznický časopis today 59, str. 14–15 „Strong Leightweights“ (angličtina) (PDF - 3,9 MB)
Prospekt: Vstřikování komponentů pro odlehčené konstrukce (angličtina) (PDF - 1,6 MB)

Postup FDC

V rámci postupu FDC se pomocí zařízení pro boční zakládání do vstřikovací jednotky podávají skelná vlákna o délce až 50 mm přímo do tekuté taveniny. Tím se minimalizuje rozsah poškození vláken při úpravě materiálu. Délku vláken, podíl vláken a kombinaci materiálů je možno nastavit individuálně.
k video

Hlavní prvky

 • Odlehčená konstrukce s vysokou pevností: možnost zvýšit zatížitelnost komponentů a zmenšit tloušťku stěn
 • Vysoká flexibilita: možnost neomezeného použití strojů pro konvenční vstřikování
 • Individuální nastavení procesu: možnost cíleného ovlivňování vlastností komponentů
 • Výhoda z hlediska nákladů: Výchozí materiály (plast a přásty ze skelných vláken) jsou cenově výhodnější než granuláty z dlouhých vláken
   

Ke stažení
Časopis pro zákazníky today 74, str. 10–11, "KRUG: postup FDC pro větší flexibilitu a vyšší odolnost" (anglictina) (PDF - 3,6 MB)
Časopis pro zákazníky today 72, str. 20-21, "Projekt MoPaHyb: Odlehčené konstrukce strojů FDC v kombinaci se vstřikovacími lisy" (anglictina) (PDF - 7,0 MB)
Časopis pro zákazníky today 70, str. 12–13, "Projekt FuPro: ARBURG vyvíjí manipulační technologii pro systémová řešení odlehčených konstrukcí" (anglictina) (PDF - 4,3 MB)
Časopis pro zákazníky today 70, str. 8–9, "deller plastics: technologie FDC přinese celosvětově konkurenční výhody" (anglictina) (PDF - 4,3 MB)
Časopis pro zákazníky today 63, str. 18-19 "ROS: Přímé vkládání vláken snižuje náklady a hmotnost dílů" (angličtina) (PDF - 3,6 MB)
Prospekt: Vstřikování komponentů pro odlehčené konstrukce (angličtina) (PDF - 1,6 MB)

Obstřikování termoplastických kompozitních materiálů

Kombinací vstřikování a tepelného tvarování termoplastických kompozitních materiálů lze dále zvýšit úroveň pevnosti vláknem zesílených vstřikovaných výlisků. Nechybí ani možnost integrace přídavných výztuh pomocí žeber nebo funkčních prvků sloužících například k upevnění.
k video

Hlavní prvky

 • Odlehčená konstrukce s multimateriálovým designem: vstřikované výlisky s vysokou zatížitelností, vysoký potenciál pro nahrazení kovových materiálů
 • Plně automatický výrobní proces: vstřikování dělá z přířezů termoplastických kompozitních materiálů strukturované komponenty připravené k montáži
 • Ideální pro velkosériové aplikace: doby cyklu typické pro klasické vstřikování

Ke stažení
Zákaznický časopis today 60, str. 24-25 “S lehkostí směr budoucnost” (angličtina) (PDF - 3,9 MB)
Zákaznický časopis today 53, str. 13 „Každý gram se počítá“ (angličtina) (PDF - 3,6 MB)
Prospekt: Vstřikování komponentů pro odlehčené konstrukce (angličtina) (PDF - 1,6 MB)

Metoda vícekomponentního vstřikování dílů s pěnovou složkou PVSG®

V rámci vícekomponentního vstřikování s pěnovou složkou (PSVG®) se napěněný vstřikovaný výlisek neoddělitelně spojuje s plastem. Multimateriálový design spojuje přednosti obou materiálů a umožňuje tak vyrábět funkční komponenty pro odlehčené konstrukce. Výsledkem jsou stabilní díly s nízkou hmotností nebo výrobky s možností upevnění, které jsou schopné pohlcovat síly.
k video

Hlavní prvky

 • Odlehčená konstrukce spojující více funkcí: Vstřikováním z lehkých materiálů s pěnovou složkou, který vykazují schopnost tlumení a pohlcování sil, vznikají komponenty s příznivými montážními vlastnostmi.
 • Zatížitelné komponenty: trvanlivé a neoddělitelné spojení mezi materiálem s pěnovou složkou (EPP, EPS) a termoplastem (ABS, PP, TPE)
 • Strategické partnerství: Společný vývoj společností ARBURG, Krallmann a RUCH NOVAPLAST

Ke stažení
Zákaznický časopis today 56, str. 6–7, „Plasty dokáží více“ (angličtina) (PDF - 3,9 MB)
Zákaznický časopis today 51, str. 12–13 „Společně ještě výše“ (angličtina) (PDF - 3,7 MB)
Prospekt: Vstřikování komponentů pro odlehčené konstrukce (angličtina) (PDF - 1,6 MB)

Vstřikování hybridní metodou FIT

Pomocí technologie vstřikování tekutých materiálů (FIT) jej lze cíleně vyrábět tak, že se do určitých míst výstřiku za účelem vytvoření dutiny přivádí plyn (GIT) nebo voda (WIT). Výhodou je výrazná úspora materiálu a zkrácení délky cyklu.

Hlavní prvky

 • Široká nabídka: Pro použití metody FIT jsou vhodné všechny konstrukční řady strojů ALLROUNDER
 • Tryska s jehlovým uzávěrem pro vstřikování tlakového plynu: na výlisku je pouze jeden bod pro vstřik plastu i plynu
 • Volně programovatelné procesy: Řídicí jednotka stroje umožňuje přepínání ze vstřikování na vstřikování s využitím tlaku inertního plynu nebo vody v závislosti na čase, dráze nebo tlaku

Ke stažení
Prospekt: Vstřikování komponentů pro odlehčené konstrukce (angličtina) (PDF - 1,6 MB)