Práškové vstřikování

Práškové vstřikování (PIM) umožňuje úspornou sériovou výrobu vysoce přesných dílů s výbornou kvalitou povrchu z kovu (MIM) nebo keramiky (CIM). Největší výhodou vícefázového procesu je svoboda tvarů. Zajistíme zřetězení jednotlivých kroků procesů.

Obecně klademe velký důraz na reprodukovatelnost a vysokou kvalitu produkce výlisků. Z tohoto důvodu jsou pro zpracování práškových materiálů principiálně vhodné všechny vstřikovací stroje ALLROUNDER. Kompletní řešení na míru jednotlivým aplikacím vznikají integrací periferních zařízení a automatizací procesu.
odebírání zpravodaje

Hlavní prvky

  • V laboratoři PIM společnosti Arburg lze provádět všechny kroky – přípravu výchozího materiálu i spékání.
  • Pestrá nabídka práškových materiálů: vstřikování oxidované keramiky a oceli, např. tvrdých a ušlechtilých kovů nebo cementu.
  • Vývoj a testování výchozích materiálů (míchání prášku a pojiva).
  • Vysoce kvalitní a reprodukovatelná sériová výroba zahrnující technologii vstřikování řady ALLROUNDER.
  • Nespočet variant vybavení pro efektivní zpracování práškových materiálů, např. modul válců MIM nebo CIM s vysokou odolností proti opotřebení a prodlouženými tryskami PIM.

Aplikační technologie

V laboratoři PIM lze testovat jednotlivé hlavní pracovní operace v reálných podmínkách: vývoj a testování výchozího materiálu, přípravu, vstřikování, odstranění pojiv a spékání výlisků. Mimo to lze využít poradenských služeb našich odborníků.
k aplikačnímu poradenství

Příklady z praxe

Zadní kryt chytrého telefonu
Práškové vstřikování zadních krytů chytrých telefonů s pomocí dynamicky temperované formy je produkčně efektivní alternativou ke zpracování obráběním. Uplatnění nachází např. hydraulický stroj ALLROUNDER s vybavením PIM a Feedstock Catamold 17-4 Plus od firmy BASF.

Vložená páka
Prostřednictvím technologie vstřikování kovových prášků (MIM) můžete vyrábět součásti se složitými geometrickými tvary a vysokou pevností, které jsou potřebné ve ventilových rozvodech motorů osobních automobilů. Plně automaticky vyráběná vložená páka je jednou z vůbec prvních součástí vyráběných technologií MIM, které se používají ve spalovacích motorech.
k výlisku

Ferule
Keramické ferule umožňují spojení skleněných optických vláken zajišťujících přenos dat. Rozhodující význam má přitom přesnost provedení průchozího otvoru o průměru pouhých 0,125 mm. Práškové vstřikování probíhá s přesností až +/- 10 µm. Této přesnosti je dosaženo použitím polohově regulovaného šneka od společnosti ARBURG.