Mikrovstřikování

Vstřikování velice malých součástí je tou největší výzvou

Mikrosoučásti jsou často menší než samotné zrno granulátu. Rozhodujícími faktory pro výrobu kvalitních výlisků jsou tedy příprava dokonale homogenní taveniny, krátké doby prodlevy mezi vstřikováním taveniny a dodržování principu „první dovnitř – první ven“ (first-in-first-out). I v této oblasti máme k dispozici praktická a efektivní řešení.

Mikrovstřikovací modul kombinuje šnek o průměru 8 mm ke vstřikování s druhým šnekem pro tavení materiálu. Tato technologie umožňuje spolehlivé zpracování i těch nejmenších hmotností vstřikovací dávky (méně než 1 gram). Díky modulární konstrukci lze tento modul používat i na standardních strojích ALLROUNDER. Škála jeho použití je velice pestrá a variabilní.

Hlavní prvky

  • Široká nabídka: šneky o průměru 15 nebo 12 mm a také speciální mikrovstřikovací jednotka a mikrovstřikovací modul se šnekem o průměru 8 mm
  • Trvale optimalizovaná úprava materiálu Úprava různých termoplastů a tekutého silikonu podle principu „první dovnitř – první ven“ (first-in-first-out)
  • Reprodukovatelné vstřikování i při malých dráhách pojezdu s vybavením aXw Control ScrewPilot
  • Efektivní zajišťování kvality: Všechny parametry procesu stroje a periferie jsou centrálně kontrolovány řídicí jednotkou stroje.
  • Modulární standardní stroje ALLROUNDER lze dovybavit například funkcí automatizace, modulem pro přívod čistého vzduchu včetně ionizace a nově vytvořené systémové řešení tak může být použito ke zpracování mikrosoučásti.

Příklady z praxe

Odnímatelný kryt Mikro
Kompaktní výrobní buňka kolem elektrického zařízení ALLROUNDER 270 A vyrábí filigránové odnímatelné kryty LSR pro mikrospínače, jaké se používají např. ve zdravotnické technice nebo v automobilovém průmyslu. Díly o hmotnosti 0,008 g jsou zkoušeny inline a baleny do sáčků.

Příklady z praxe

Mikropočítadlo
Na optimalizovaných standardních strojích ARBURG můžete sériově vyrábět mikrovýlisky vysoké kvality, například mikropočítadla s hmotností pouhých 0,004 g. V podobě výrobní mikrobuňky vám nabízíme efektivní řešení pro hmotnosti dávek v řádu miligramů.
k výlisku

Ferule
Keramické ferule umožňují spojení skleněných optických vláken zajišťujících přenos dat. Rozhodující význam má přitom přesnost provedení průchozího otvoru o průměru pouhých 0,125 mm. Práškové vstřikování probíhá s přesností až +/- 10 µm. Této přesnosti je dosaženo použitím polohově regulovaného šneka od společnosti ARBURG.

Hodinové strojky
Mikropřesné součásti, které jsou používané například v hodinkách, nemusí být malé. Je však nezbytné, aby byly dodrženy tolerance v rozsahu několika mikronů. Přesnost vstřikování je zajištěna díky polohově regulovatelnému šneku a servoelektricky poháněným strojům od společnosti ARBURG.