Další postupy

Naše modulární vstřikovací stroje ALLROUNDER pro náročné aplikace lze přizpůsobit individuálním potřebám. Společnost ARBURG je pro všechny zákazníky inovativním a kompetentním partnerem, který se ochotně zapojí do nových projektů.

Aby mohla nabídnout rozsáhlou podporu z hlediska aplikační technologie a metodiky, udržuje společnost ARBURG těsnou spolupráci se známými výrobci nástrojů, automatizačních systémů a periferních zařízení. Jako generální dodavatel navrhujeme a realizujeme výrobní jednotky koncipované přesně pro daný produkt.

Ke stažení

Technologie hotmelt

V případě technologie hotmelt se nejedná o plast, nýbrž o lepidlo se speciálními podmínkami zpracování. Obzvláštní tekutost materiálu umožňuje dosažení naprosto těsného opláštění elektronických součástí nebo konektorů a tím i jejich bezpečné ochrany před stříkající vodou.

Hlavní prvky

 • Vysoce kvalitní utěsnění citlivých elektronických součástí
 • Vysoká kvalita zpracování dosahovaná detailním přizpůsobením modulů válců

Ke stažení
Časopis pro zákazníky today 54, str. 18, “Hot stuff” (angličtina) (PDF - 3,1 MB)

Označování uvnitř formy (IML)

Technologie IML je vhodná nejen pro výrobu obalů s krátkým cyklem, nýbrž také pro technické výlisky, je-li například zapotřebí označovat tenkostěnné součásti přímo ve formě. Předem vyrobené fólie se do formy vkládají pomocí robotických systémů nebo systémů IML nastavených na nejkratší cykly.

Hlavní prvky

 • Člověk a robot pracují ruku v ruce: speciální výrobní koncepce umožňující dosažení hospodárného stupně automatizace při výrobě v malých sériích
 • Flexibilní šestiosý robot: předběžné i následné opracování obrysů 3D fólií, které se maximálně přibližuje konečnému tvaru, jako např. třídění, čištění, ionizace nebo oddělování přesahů a vtoků
 • Systémy IML pro výrobu obalů: úzká spolupráce s předními výrobci
 • ARBURG jako poskytovatel systémových služeb: veškeré technické vybavení včetně čistého prostoru od jednoho dodavatele

Dekorace uvnitř formy (IMD)

Pomocí technologie IMD lze vyrábět plastové součásti opatřené kvalitními povrchovými dekoracemi. Přitom se předloha nanáší jako potisk na polyesterovou fólii a při vstřikování se přenáší na tvarový výlisek. Posuvové zařízení pro nekonečné dekorovací fólie pocházejí, stejně jako robotické systémy, od jediného dodavatele – společnosti ARBURG.

Hlavní prvky

 • Posuvová zařízení pro podávání fólií umožňují přesné polohování v rozsahu od 1/100 mm: úzká spolupráce s předními výrobci
 • Šetrné odebírání výlisků: Centrální řídicí jednotka stroje umožňuje synchronizaci strojů a robotických cyklů
 • Společnost ARBURG jako poskytovatel systémových služeb: veškeré technické vybavení včetně čistého prostoru od jednoho dodavatele

Technologie Exjection®

Při použití technologie Exjection® provádí forma během vstřikování přemísťování v horizontálním směru. Díky tomu je možné vyrábět strukturované součásti s funkčními geometrickými tvary v metrových délkách. K tomu jsou předurčeny naše vertikální stroje ALLROUNDER V se systémem volného prostoru.
k video

Hlavní prvky

 • Vertikální stroje ALLROUNDER V se systémem volného prostoru poskytují neomezený přístup k formě
 • Na straně stroje není stanoveno omezení délky formy nebo výlisku
 • Uspořádání pohonu přesuvného stolu lze velmi flexibilně měnit
 • Pohon suportu plně integrovaný do řídicí jednotky stroje: dokonalá synchronizace a centrální kontrola sekvencí

Vstřikování elastomerů

Stroje ALLROUNDER jsou vybaveny speciálně upravenými vstřikovacími jednotkami a podáváním pásu pro vstřikování elastomerů neboli vysoce elastických plastů. Speciální podávací šneky dokážou zpracovat výchozí materiál do podoby nekonečných provazců.

Hlavní prvky

 • Bezpečné zpracování provazcových materiálů díky automatickému podávacímu pásu u vstřikovací jednotky
 • Vysoká kvalita zpracování dosahovaná detailním přizpůsobením modulů válců
 • Rozšíření funkce řídicí jednotky stroje, např. pro vypuštění vzduchu, ražení vstřikem nebo vyfukování

Vstřikování polymerů s podílem dřeva (WPC)

Dřevoplastové kompozitní materiály (WPC) neboli materiály na bázi polymerů s podílem dřeva lze bez problémů zpracovávat na vstřikovacích strojích ALLROUNDER. V závislosti na podílu plniva v materiálu je nutno pouze přizpůsobit kompresní poměr šneku a geometrii zpětného ventilu.

Hlavní prvky

 • Kompozitní materiály s obsahem přírodních vláken jsou neutrální z hlediska emisí CO2 a vyhovují vysokým ekologickým nárokům
 • Vlastnosti materiálu, jako pevnost, nasákavost nebo rázová houževnatost, jsou cíleně ovlivnitelné rozdílným podílem plastu
 • Rozsáhlé know-how společnosti ARBURG: poskytování pomoci při navrhování tvarů výlisků a výběru materiálů, jakož i individuální dimenzování strojů