Procesy

Naše kompetence v oblasti aplikací

Jako partner pro váš úspěch máme pro každou úlohu vstřikování vhodné individuální řešení. Nezáleží na tom, zda chcete vstřikovat vícekomponentní, silikonové nebo odlehčené konstrukce - nabízíme vám fundované know-how a efektivní technologii. Naše zákaznické středisko vám přitom nabízí jedinečné možnosti testování.
přejít na zákaznické středisko

Vícekomponentní vstřikování

Vícekomponentní vstřikování

Vícekomponentní vstřikování umožňuje výrobu kvalitních plastových výlisků z různých materiálů nebo barev v průběhu jednoho výrobního cyklu. Můžete tak zlepšovat design a funkčnost produktů v rámci plně automatizovaného a úsporného procesu. Z hlediska technologie výroby je při spolupráci se společností ARBURG možné vše. více...

Mikrovstřikování

Mikrovstřikování

Mikrosoučásti jsou často menší než samotné zrno granulátu. Rozhodujícími faktory pro výrobu kvalitních výlisků jsou tedy příprava dokonale homogenní taveniny, krátké doby prodlevy mezi vstřikováním taveniny a dodržování principu „první dovnitř – první ven“ (first-in-first-out). I v této oblasti máme k dispozici praktická a efektivní řešení. více...

Vstřikování reaktoplastů

Vstřikování reaktoplastů

Mechanická pevnost a tuhost umožňují, aby byly tyto materiály použity v místech, kde je potřeba mimořádná odolnost – například v motorovém prostoru osobního vozidla. Problémové zpracování těchto speciálních plastů vyžaduje speciální vstřikovací techniku. Máme ji pro vás k dispozici. více...

Vstřikování silikonů

Vstřikování silikonů

Výlisky z tekutého silikonu (LSR) nebo pevného silikonu (HTV) jsou velmi elastické, pachově a chuťově neutrální a odolné proti chemikáliím, ultrafialovému záření, stárnutí a změnám teploty. Tomu, kdo ovládá postup zpracování těchto materiálu, se tedy otevírá široké pole působnosti. Naše systémová řešení vám pro tyto postupy poskytují širokou základnu. více...

Práškové vstřikování

Práškové vstřikování

Práškové vstřikování (PIM) umožňuje úspornou sériovou výrobu vysoce přesných dílů s výbornou kvalitou povrchu z kovu (MIM) nebo keramiky (CIM). Největší výhodou vícefázového procesu je svoboda tvarů. Zajistíme zřetězení jednotlivých kroků procesů. více...

Vstřikování s dolisováním

Vstřikování s dolisováním

Pomocí tohoto postupu lze vyrábět mimo jiné silnostěnné součásti, které se vyznačují nízkým pnutím a současně vysokou přesností obrysů a kvalitou. Technologický postup je složitý a vyžaduje podrobné informace o procesu a propracovanou techniku strojních zařízení. Vše vám můžeme poskytnout. více...

Zastřikování zálisků

Zastřikování zálisků

Kombinace plastů a kovů při výrobě hybridních součástí vede k odhalení nových možností řešení a k výrobním nápadům, které budete moci díky použití naší modulární techniky vstřikování realizovat. Není důležité, zda chcete zastřikovat zálisky termoplasty, reaktoplasty nebo tekutým silikonem. více...

Technika čistých prostor

Technika čistých prostor

Výroba v kontrolovaných podmínkách bez přítomnosti částeček a choroboplodných zárodků je pro kvalitu výrobků v rámci různých odvětví rozhodující. S přesně konfigurovanými vstřikovacími technologiemi a koncepcemi čistých prostor vyvinutými společností ARBURG pro individuální aplikace dosáhnete při výrobě nejvyšších standardů kvality. více...

Vstřikování komponentů pro odlehčené konstrukce

Vstřikování komponentů pro odlehčené konstrukce

Mimořádný potenciál: Vzhledem k rostoucím cenám pohonných hmot a stále ještě omezenému akčnímu rádiu elektropohonů jsou odlehčené konstrukce zajímavé například pro odvětví dopravní logistiky. více...