Technický vstřikovaný výlisek

Pomocí naší technologie vstřikování můžete vyrábět vysoce přesné, složité technické součásti – a to vždy s konkurenceschopnými jednotkovými náklady. Abychom mohli co nejpřesněji plnit vaše požadavky, průběžně zdokonalujeme stávající postupy a vyvíjíme je spolu s koncepcemi nástrojů a strojů.

Díky tomu umožňuje například stroj s přímým ukládáním vláken (FDC) levnou sériovou výrobu výlisků s odlehčenou konstrukcí. Takto lze snadno substituovat jiné materiály a také efektivněji tvořit nové kombinace materiálů.

Hlavní prvky

  • Kompletní řešení od jednoho výrobce: Poradenství, koncepce a zprovoznění individuálních výrobních zařízení dodávaných společností ARBURG
  • Rozmanité postupy a jejich kombinace, např. vícekomponentní vstřikování, montážní vstřikování, mikrovstřikování a vstřikování prášků
  • Sestavování výrobních linek k provádění různých procesů, jakými jsou vytlačování, aplikace těsnicích vrstev z PUR nebo digitální potisk
  • SELOGICA a GESTICA: flexibilní řízení stroje včetně integrované automatizace a periferie

Příklady z praxe

Mikropočítadlo
Na optimalizovaných standardních strojích ARBURG můžete sériově vyrábět mikrovýlisky vysoké kvality, například mikropočítadla s hmotností pouhých 0,004 g. V podobě výrobní mikrobuňky vám nabízíme efektivní řešení pro hmotnosti dávek v řádu miligramů.
k výlisku

Podrážka kopačky
Moderní kopačky jsou vyrobeny takřka výlučně z plastů. Technologicky vyspělé funkční komponenty mají vliv například na rychlost a techniku střely fotbalisty. Krátká životnost produktu vyžaduje know-how zaměřené do budoucna a vysokou míru flexibility při výrobě.
k výlisku

Zubní kartáčky
Za použití dvoukomponentního postupu vzniká dvanáct zubních kartáčků s kombinací tvrdých a měkkých materiálů. Nosiče tvarových dílů, které jsou součástí nekonečné obíhající formy typu paternoster, se pohybují mezi jednotlivými pracovními stanicemi po svislé válečkové dráze, přičemž jejich pohyb zajišťují dva servoelektrické pohony. Jeden cyklus trvá 20 sekund.

Rozeta sprchovací armatury

Ve vstřikovacím zařízení zahrnujícím elektrický stroj ALLROUNDER 570 A se provádí kompletní postup výroby, zkoušení a balení rozety sprchovací armatury z materiálů PBT a LSR. Spojování tvrdých a měkkých materiálů ve 2+2násobné formě je umožněno kombinací technologií horkých a studených vtoků.
k výlisku

Spona propisovací tužky
Elektrický stroj ALLROUNDER 470 E s uzavírací silou 1 000 kN a 24násobnou formou vyrábí spony pro propisovací tužky o hmotnosti 1,15 g z plastu ABS v cyklu trvajícím 22 s. K vyjímání vtoků slouží zařízení INTEGRALPICKER V. Jeho programování se provádí prostřednictvím systému SELOGICA, čímž se zkracují doby přípravy forem.
k video