Elektronika

Stejnou šíři jako spektrum zahrnující obor elektroniky zahrnuje i spektrum požadavků. Naše řešení v oboru vstřikování vám umožňují vyrábět nejrůznější funkční sortimentní položky – od pouzder se zdobenými povrchy přes hybridní konektory obsahující obstřikované zálisky až po snímače sestávající z většího počtu komponent.

Pro tyto úkoly jsou předurčeny např. naše stroje ALLROUNDER V a T ve vertikálním provedení, resp. v provedení s otočným stolem, které jsou vybaveny ergonomickými uzavíracími jednotkami a flexibilně uspořádatelnými vstřikovacími jednotkami. Nezáleží na tom, zda se jedná o manuální nebo automatické zakládání a vyjímání nebo o technologii pásového zástřiku (metoda Reel-to-Reel) – společnost ARBURG vám vždy nabídne vhodnou koncepci výroby a kompetentní kontaktní osobu.

Hlavní prvky

  • Zařízení typu Reel-to-Reel dodávaná na klíč a určená k začlenění do linek pro sériovou výrobu výlisků
  • Vertikální stroje řady ALLROUNDER V: Malá zastavěná plocha a mnoho volného prostoru při vkládání i vyjímání
  • Servoelektrické otočné stoly umožňující přesné a bezpečné zpracování drobných i složitých zálisků
  • Jednoduché začlenění do automatizovaných výrobních linek.
  • Vysoká kvalita výlisků dosahovaná přesně reprodukovatelným vstřikování za použití šneku s regulovatelnou polohou
  • Automatizované zastřikování ohebných zálisků prováděné prostřednictvím šestiosého robota  

Příklady z praxe

Konektory icam
Digitální kamery (icams) častokrát pomáhají každému, kdo zajíždí se svým autem do úzké mezery pro parkování. 8pólové konektory zajišťují bezpečné spojení mezi kamerou a elektronikou; jejich těsnění z tekutého silikonu (LSR) chrání proti stříkající vodě a prachu.
Přejít ke vstřikovanému výlisku

Snímač
Three into one: a magnetic disc, carrier plate and protective cap are moulded into a functional rotary encoder using the three-component process. The innovative mould concept and the complex automation solution dispense with joining techniques and downstream assembly.
k výlisku

Pouzdro
Výrobu snímače z močovinové pryskyřice zajišťuje komplexně uspořádané výrobní pracoviště. Stroj ALLROUNDER 1200 T, který je vybaven otočným stolem, umožňuje současné vyjímání, popř. vkládání během vstřikování. Robot Scara připravuje 14 drobných vývodů, které se ve formě zastřikují.
k výlisku

Kabely
K automatizovanému zastřikování zálisků se používá kompaktní výrobní pracoviště uspořádané okolo vertikálního stroje ALLROUNDER 375 V. Manipulaci s ohebnými kabely zajišťuje šestiosý robot. Tím odpadá potřeba manuální přípravy a vkládání.
k video

Vnitřní vodiče
Pro plně automatickou sériovou výrobu vnitřních vodičů pro konektory Fakra vytvořila společnost ARBURG koncepci výrobní jednotky, která denně zastříkne až 72 000 vývodů. Příslušná robotická a periferní zařízení se vyznačují velmi přesnou a hbitou manipulací s nejdrobnějšími zálisky.
k video