Automobilový průmysl

Vyrábíte komponenty pro automobilové odvětví? Pak jste u společnosti ARBURG na správné adrese! Naši odborníci provedou konfiguraci vstřikovacích strojů ALLROUNDER v přesném souladu s vašimi nároky. Možnosti použití a kombinace materiálů a postupů přitom nepodléhají prakticky žádným omezením.

Dokážeme vytvořit jakoukoli kombinaci technologických postupů. Na našich vstřikovacích strojích budete moci vyrábět své produkty, např. přesné optické soustavy s LED, čidla deště a světla, vysoce hodnotné povrchy v interiéru nebo zatížitelné kompozitní součásti z plastů a kovů používané v motorovém prostoru, s požadovanou bezchybnou kvalitou. Přitom funguje náš řídicí systém SELOGICA jako ovládací centrála, která integruje nejrozmanitější periferní zařízení.  

Hlavní prvky

  • Bezchybná kvalita: plně automatizovaná výrobní pracoviště integrují předem i následně zařazené kroky
  • Rozsáhlé know-how společnosti ARBURG: všechny kombinace technologických postupů použitelné v odvětví automobilového průmyslu, např. vícekomponentní vstřikování, potisk při sériové výrobě a technologie vstřikování tekutých materiálů
  • Stroje ALLROUNDER zpracovávají termoplasty, reaktoplasty, elastomery a tekuté silikony za vzniku vysoce kvalitních automobilových komponent.
  • SELOGICA: úspora času díky synchronizaci pohybů stroje a robotických systémů 

Příklady z praxe

Snímací technika
Tekutý silikon vyrovnává zakřivení: Prostřednictvím spojovací podušky z materiálu LSR je možno provádět optimální spojení čidla deště a světla s čelním sklem osobního automobilu. Vícekomponentní stroj vstřikuje tekutý silikon o nízké viskozitě (a o tvrdosti 5 Shore A) do rámu z materiálu PBT, do kterého se následně vsazují snímače.
k video

Pouzdro
Výrobu snímače z močovinové pryskyřice zajišťuje komplexně uspořádané výrobní pracoviště. Stroj ALLROUNDER 1200 T, který je vybaven otočným stolem, umožňuje současné vyjímání, popř. vkládání během vstřikování. Robot Scara připravuje 14 drobných vývodů, které se ve formě zastřikují.
k výlisku

Interiér/exteriér
Pomocí technologie vstřikování tekutých materiálů (GIT) lze vyrábět silnostěnné součásti, jakými jsou i kliky dveří osobních automobilů. Takto je možno vyrábět například jádro z vyztuženého PA 6 a vnější vrstvu z PA12 při dosažení vysoké kvality povrchu a současně při výrazném snížení hmotnosti.

Motorový prostor
Hybridní součásti z kompozitních materiálů na bázi plastů a kovů jsou lehčí než ocelové součásti, přičemž mohou plnit dodatečné funkce. Jako příklad lze uvést těsnění z tekutého silikonu. Plně automatická výroba hybridního víka splňuje nejnáročnější požadavky kladené na kvalitu a produktivitu.

Osvětlovací prvky
Technologií vstřikování s dolisováním se vyrábějí silnostěnné optické součásti, jako např. předsádkové čočky z polykarbonátu pro osvětlovací prvky s LED, tedy pro světlomety osobních automobilů obsahující tlumená a dálková světla nebo světla pro denní svícení. Tím je bezpečně zamezeno vzniku problémů souvisejících s kvalitou, jako například vtaženin nebo zlomených vyhazovačů.