Stav výlisků

Snadné najíždění složitých výrobních postupů

Efektivní výroba si vyžaduje často složité procesní postupy. Aby byly tyto postupy snáze a bezpečněji zvládnutelné, nabízí SELOGICA řízení svou funkcí "stav výlisků" užitečného pomocníka. Zejména se jí výrazně urychlí opětné najíždění po přerušení procesu - což šetří čas i náklady.

Základ k tomu tvoří rozšířená výměna signálů, která zřejmě vychází z rozsahu funkce standardního rozhraní podle EUROMAP 67. Komponenty zařízení automaticky identifikují svou polohu v nepřerušovaném průběhu procesu a mohou v něm opět samostatně pokračovat od správného místa.

Nabízíme Vám

  • Rozšířenou výměnu signálů: Zřetelně větší rozsah funkce ve srovnání se standardním robotickým rozhraním podle EUROMAP 67
  • Chytré zařízení: Stroj a robotický systém v každém okamžiku vědí, kde se nachází zálisek, vstřikovaný polotovar nebo výlisek
  • Praktickou pomoc pro obsluhu: Vlastní symboly pro integraci do průběhu procesu a možnost přizpůsobení stavových řádků
  • Snadné najíždění: Po přerušení se součásti zařízení samočinně spustí ve správném místě v průběhu procesu
  • Rychlé najíždění šetří zdroje: Snížení nebezpečí tepelného rozkladu taveniny následkem příliš dlouhých klidových stavů
  • Rychlé najíždění snižuje náklady: Odpadají časové ztráty způsobené manuálním znovunastavováním komponent zařízení
  • Odpadnutí potřeby vyprazdňování pásu snižuje náklady: Speciálně v případě filigránských a drahých zálisků
  • Možnosti individuálního zásahu: I u složitých průběhů procesu si zachováte přehled a v případě potřeby zasáhnete na správném místě