Špičková kvalita vody

Koroze, vápenec, bakterie, řasy: Nekvalitní voda způsobuje usazeniny v chladicím a temperačním okruhu. Následkem toho mohou být delší cykly i poruchy, jejichž oprava může být velmi nákladná. Individuální úprava vody optimálně přizpůsobená danému použití stroje tomu může zabránit.

Voda má velmi dobrou tepelnou vodivost, díky níž se ideálně hodí k chlazení a temperování součástí stroje a forem. Usazeniny v kanálcích a okruzích však mohou velmi rychle omezit průtok, což se projeví také výrazným snížením chladicího výkonu. Například milimetrová vrstva vápence může přenos tepla omezit až o polovinu.

Činnosti, které byste měli provést

  • Udržovat výstupní teplotu v chladicím okruhu na nízké úrovni (pod 60 °C) – vysoké teploty podporují vznik vápence.
  • Provádět pravidelné zkoušky tvrdosti vody, hodnoty pH a koncentrace mědi a železa.
  • Odpovídající referenční hodnoty naleznete v návodu k požití. Například u strojů ALLROUNDER v kapitole 1.1.6.
  • Vodní kanálky v nových formách před uvedením do provozu řádně propláchnout.
  • Provádět pravidelnou kontrolu chladicího a temperačního okruhu a proplachovat tyto okruhy speciálním čisticím zařízením.
  • Měřit tlakové ztráty – jednoduché měření odhalí zúžení nebo ucpání kanálků.
  • Individuálně předpřipravit a odfiltrovat vodu.