Regulované přidržování

Pomocí funkce „rozšířené přidržování“ řídicího systému SELOGICA můžete během fáze vstřikování, dotlaku a dochlazování programovat po dvou přidržovacích silách. Z toho vyplývají technologicky zajímavé možnosti, jakými jsou „aktivní dýchání“ nebo podpora odvzdušňování formy.

Předpokladem využití funkce regulovaného přidržování je však vybavení vašeho stroje ALLROUNDER hydraulickým pohonem s alespoň dvěma čerpadly nebo elektrickou uzavírací jednotkou s kloubovým mechanismem.

Co vám nabízíme

  • Snížení pnutí ve formě: bezproblémové přemísťování posuvných dílů a čelistí ve formě
  • Vysoká kvalita výlisků: minimální dolisovací zdvih ve fázi dotlaku zlepšuje rovinnost a snižuje pnutí
  • Cenově dostupné řešení: není potřebný žádný speciální dolisovací nástroj
  • Lepší zaplnění formy: při vstřikování může unikat vzduch, který je obsažen v dutině
  • Žádný „dieselový efekt“: je zamezeno místnímu opalování plastu
  • Rychlé odvzdušňování: nedochází k prodloužení celkové doby cyklu