Program údržby

Dobrý přehled o servisních pracích

S ohledem na naši řídicí jednotku neponecháváme nic náhodě. Řídicí jednotka SELOGICA je sériově vybavena uživatelsky nenáročným programem údržby, který spolehlivě kontroluje lhůty vypršení u vstřikovacího stroje, nástrojů a periferních zařízení a automaticky upozorňuje obsluhu na údržbové práce.

Tímto způsobem lze generovat pomocí řídicí jednotky SELOGICA přehledný plán údržby pro celou výrobní jednotku. Lhůty vypršení plánovaných servisních prací jsou průběžně sledovány a včas signalizovány. Systém řízení SELOGICA přitom protokoluje řádné provedení stanovených prací údržby.

Činnosti, které byste měli provést

  • Všechny potřebné údaje a intervaly vztahující se k údržbě nástroje a periferních zařízení se srozumitelně analyzují v řídicí jednotce – ve stroji jsou uloženy již z výroby
  • Zapněte funkci předběžného varování, abyste byli včas informováni o blížící se údržbě
  • Zajistěte, aby byla každá provedená údržba jednoznačně dohledatelná a současně sloužila jako doklad o provedení daných činností s ohledem na audity a certifikace
  • Řídicí jednotka SELOGICA automaticky protokoluje a ukládá jednotlivé potvrzené činnosti do servisní knížky