Optimalizace procesu

Činnosti, které byste měli provést

I nejlepší vstřikovací stroj pracuje pouze tak dobře, jak to umožňují jeho nastavení. Platí to jak pro kvalitu výlisků, tak i dobu cyklu a spotřebu energie. Řídicí jednotka SELOGICA nabízí širokou řadu řešení v oblasti optimalizace, monitorování a dokumentování procesů.

Pomocí diagramu doby cyklu a integrovaného měření spotřeby energie lze provádět podrobnou analýzu a přizpůsobování výrobních sekvencí jakož i související spotřeby energie. V zásadě platí: V první řadě je třeba usilovat o zkrácení doby cyklů, a to s ohledem na zvýšení jak hospodárnosti tak i energetické účinnosti. Přitom byste měli trvale kontrolovat, zda jsou pro zajištění stabilního a bezpečného procesu vůbec potřebné maximální hodnoty. Čím vyšší je totiž nastavená hodnota, tím více energie je zapotřebí k jejímu dosažení. Použití maximálních hodnot však má význam pouze tehdy, že umožňuje znatelné zkrácení doby cyklu.

Činnosti, které byste měli provést

 • Nepoužívejte příliš malé formy v příliš velkých strojích
 • Snažte se dosahovat krátkých dob cyklů: optimálně vytěžujte stroj, zvyšujte kapacitu zpracování materiálu
 • V případech, kdy je to možné, nechávejte pohyby provádět současně nebo synchronizovaně, např. vyhazovač nebo robotický systém je možno spouštět již během otevíracího pohybu formy
 • Současně prováděné pohyby individuálně přizpůsobujte pomocí počátečních podmínek závislých na dráze nebo tlaku: ideální výrobní sekvence má volnou konfiguraci nastavenou bez použití speciálních programů
 • Rychlost pohybu formy v přiměřeném rozsahu: velmi rychlé sekvence jsou účelné pouze tehdy, jestliže umožňují efektivní zkrácení doby cyklu, což platí především u velkých strojů
 • Formu otevírejte pouze ve skutečně nezbytném rozsahu
 • Uzavírací sílu a přítlačnou sílu trysky nastavujte v souladu s účelem použití: kdykoli je to možné, tyto síly během doby dochlazování postupně snižujte
 • K dávkování využívejte celou dobu ochlazování: Otáčky šneku při zpracování taveniny snižujte na minimální možnou hodnotu – čím vyšší jsou otáčky, tím vyšší je spotřeba energie i zatížení materiálu
 • Při použití přímých servoelektrických pohonů provádějte dávkování i po uplynutí doby ochlazování
 • Snižujte maximální teplotu taveniny: ušetříte tím energii spotřebovávanou při ohřevu a rychleji dosáhnete teploty potřebné při vyjímání výlisků z formy
 • Využívejte možností poskytovaných řídicí jednotkou SELOGICA v oblastech řízení kvality a procesu, např. prostřednictvím kontroly extrémních hodnot a průběhů signálů
 • Používejte individuální vstupy alarmů k vyhodnocování libovolných signálů: např. signálů umožňujících řízení proces vstřikování v závislosti na přísunu granulátu, na zásobování tlakovým vzduchem a vodou a na stavu automatizačních komponent
 • Zajistěte profesní rozvoj: pravidelně využívejte školení pořádaná společností ARBURG