Měření spotřeby energie

Systematické zjišťování a vyhodnocování spotřeby energie

Měření spotřeby energie u vstřikovacích strojů není jednoduchý úkol. Možné zdroje chyb, kterých se při něm můžete dopouštět, jsou mimořádně rozmanité a sahají od vhodné měřicí techniky přes správný postup až po systematické vyhodnocování a interpretaci výsledků – a to zejména při porovnávání.

Tomu odpovídají náročné požadavky, které jsou kladeny na přístroje k měření výkonu používané k zjišťování spotřeby energie u vstřikovacích strojů. Například frekvenční měniče, spínaná síťová zařízení, můstkové usměrňovače atd. „ořezávají“ průběh proudu, který mohou také obracet rekuperací energie. Přístroje k měření výkonu, jejich funkce předpokládá sinusové průběhy napětí a proudů, vám tedy mohou poskytovat nesprávné výsledky. Toto nebezpečí existuje především u levnějších přístrojů.

Jak byste si měli počínat

  • Používejte výlučně přístroje k měření výkonu, které dokážou vyhodnocovat také jiné než sinusové průběhy napětí a proudů
  • Dbejte na zajištění bezpečnosti: provádění měření svěřujte pouze osobám vlastnícím odpovídající oprávnění
  • S měřením začínejte teprve tehdy, jestliže stroj běží již déle než 15 minut v automatickém provozním režimu (beze změn parametrů nebo poruch)
  • Měření provádějte po dobu alespoň 30 minut: tím bude zajištěno bezpečné vyrovnání kolísání způsobených měnícími se podmínkami procesu
  • Při porovnávání jednotlivých strojů dbejte na to, aby byl použit identický proces (forma, materiál, okolní podmínky), identický princip měření (připojení) a identický rozsah měření (bez periferních zařízení)
  • Jako charakteristickou veličinu používejte měrnou spotřebu energie: berte v úvahu výkonnost strojů
  • Zajistěte profesní rozvoj: pracovníci pověření prováděním měření by měli absolvovat školicí kurz u společnosti ARBURG