Management oleje

Příčinou poškození hydraulických součástí je ze 70 až 90 % znečištění hydraulického systému. Pomocí managementu oleje můžete tomuto znečištění předcházet, a tak zajistit dlouhou životnost a spolehlivost vstřikovacích strojů ALLROUNDER.

Management oleje přitom není jen vaší zodpovědností coby uživatele, ale začíná už u nás při samotné výrobě vstřikovacího stroje. Důsledným čištěním a ochranou součástí zabraňujeme znečištění hydraulického okruhu z výroby. Všechny nové stroje jsou poprvé uvedeny do provozu ještě v mateřském závodě společnosti. Přitom průběžně kontrolujeme třídu čistoty používaného oleje. Před interními testy i po jejich ukončení je olejová nádrž vyprázdněna.

Činnosti, které byste měli provést

  • Předcházejte nečistotám prostřednictvím managementu oleje.
  • Používejte výhradně hydraulické oleje požadované třídy čistoty 18 / 15 / 12 (ISO 4406) nebo vyšší.
  • Nepoužívejte běžně dostupné oleje skladované v sudech – neodpovídají požadované třídě čistoty a způsobují znečištění hydraulického systému.
  • Hydraulické oleje skladujte doporučeným způsobem a před použitím je přefiltrujte.
  • K doplňování hydraulického oleje používejte mikrofiltrační agregát.
  • Po doplnění:Před prvním zapnutím čerpadla nechte olej alespoň po dobu jedné hodiny ustát, aby z něj unikl plyn.
  • Odvzdušnění hydraulického systému následně proveďte pomalými pojezdovými pohyby.
  • Pravidelně provádějte rozbor hydraulického oleje a kontrolujte jeho znečištění.
  • Můžete tak odhalit také případné opotřebení čerpadla nebo těsnění. Hydraulický olej čistěte v obtokovém mikrofiltračním agregátu.
  • Dodržujte intervaly výměny oleje.