Částečné sekvence

Ten, kdo používá složité formy, by s nimi chtěl co nejjednodušeji a nejbezpečněji manipulovat. Řídicí systém SELOGICA vám pro tento účel poskytuje funkci „částečných sekvencí“, což je řešení, které je orientované na praktické potřeby a které obsluhám strojů poskytuje jistotu, že se nemohou dopustit žádné chyby. Toto řešení navíc přispívá ke zvýšení efektivity práce.

Dílčí sekvence v zásadě funguje jako automatický režim při ručním provozu a při provádění přestavby. Na základě výrobní sekvence stroje lze libovolně slučovat jednotlivé kroky, které se mají provádět. A to nezávisle na jejich pořadí a funkci. To platí např. jak pro funkce přerušení programu, tak i pro kontrolní funkce prováděné prostřednictvím signálů určených pro stroje, formy a periferní zařízení.

Co vám nabízíme

  • Jednoduchá obsluha: možnost individuálního nakonfigurování až čtyř „automatických sekvencí“ zařazených v technologickém postupu
  • Pouze jedna počáteční kontrola: částečné sekvence se automaticky ukládají v programu
  • Snížení nároků na kontrolu prováděnou obsluhou: formy se bezpečně otevírají a vzájemně oddalují bez nebezpečí kolizí
  • Vyšší efektivita práce: poruchy lze odstraňovat mnohem jednodušeji, bezpečněji, a také rychleji
  • Plynulý rozběh výroby: sekvence jako „vyhazování výlisků“ se ovládají stisknutím tlačítka v ručním provozním režimu
  • Využití nových možnosti při práci v ručním provozním režimu: např. vyfukování formy nebo zasouvání čisticího zařízení s rotujícím kartáčem do formy