Průmysl 4.0

Propojeno: stroje, procesy a výrobky

Díky automatizovaným vstřikovacím lisům ALLROUNDER, zařízení freeformer pro výrobu vrstvením a vlastním IT řešením, jako je např. systém řídicího počítače ARBURG, se společnost ARBURG etabluje v roli systémového dodavatele propojené výroby pro digitální továrny budoucnosti.

Téma Průmysl 4.0 se již dnes přímo týká společnosti ARBURG, jejích zákazníků i celého odvětví vstřikování plastů. Ten, kdo se díky moderním technologiím a jejich propojení pomocí informační techniky včas připraví na budoucnost, si zajistí konkurenční výhodu i ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a také možnost vyrábět hospodárněji a kvalitněji. Důležitou roli v tomto ohledu hraje propojení všech technických komponent a výrobních dat nezbytných pro výrobní proces, stejně jako průběžná zpětná dohledatelnost.

Hlavní přednosti

  • Flexibilita: Individualizované kusové výrobky díky propojení vstřikování a výroby vrstvením s technologiemi z projektu Průmysl 4.0
  • Transparentnost: Systém řídicího počítače ARBURG přenáší procesní data a umožňuje zpětně dohledávat konkrétní díly
  • Společnost ARBURG jako dodavatel systémů: automatizované vstřikovací lisy ALLROUNDER, zařízení freeformer a systém řídicího počítače ARBURG od jednoho výrobce

Příklady z praxe

Kancelářské nůžky
Zařízení freeformer na kancelářských nůžkách aditivním postupem vytváří trojrozměrný osobní nápis z polypropylenu. Tímto způsobem lze prostřednictvím procesu volného tvarování plastů ARBURG (APF) individualizovat hromadně vyráběné díly bez použití formy. Při tloušťce vrstvy 0,21 mm obnáší doba potřebná k vytvoření jen zhruba 2 minuty.
přejít na stránku o komponentu

Kolébkový vypínač osvětlení
Na mimořádné přehlídce Additive Manufacturing Plaza, uspořádané v rámci hannoverského veletrhu pro rok 2015, předvedla společnost ARBURG kompletně propojený procesní řetězec v oblasti vstřikování a výroby vrstvením včetně řídicí výpočetní techniky. Součástí akce byla individualizace hromadně vyráběného kolébkového vypínače osvětlení.
k video

Hračka v podobě autíčka
Díky získávání dat ohledně dílů online a jejich archivaci se výroba stává transparentní a na stoprocentně zpětně dohledatelnou. Z toho důvodu propojujeme stroje, informace o zakázkách i data z výrobního procesu prostřednictvím sítě. Jak může Industrie 4.0 fungovat v praxi, ukazuje příklad výroby hračky – autíčka.
k video

„Chytré“ jmenovky kufrů
Pokrokovou aplikaci Průmyslu 4.0 představuje prostorově rozložená výroba „chytrých“ individualizovaných jmenovek kufrů v počtu jednoho kusu. Výrobek osazený čipem NFC se stává nositelem informace a svou další cestu výrobním procesem se síťovým informačním propojením si řídí sám.
k video