Poradenství na klíč

Společnost ARBURG v roli generálního dodavatele

Kombinace vstřikovacích strojů ALLROUNDER a robotických systémů tvoří základ komplexního výrobního pracoviště. Jeho vývoj probíhá v projekčním oddělení společnosti ARBURG ve spolupráci se zákazníky. Vznikají tak automatizovaná výrobní pracoviště splňující veškeré požadavky zákazníků od jediného výrobce.

Jestliže jako systémový dodavatel automatizujeme pracovní operace v celém technologickém postupu vstřikování nebo propojujeme vstřikování s jinými postupy, je v popředí našeho snažení vždy nalezení nejhospodárnějšího řešení. Proto při vývoji výrobních pracovišť vždy úzce spolupracujeme s dodavateli strojního, robotického, řídicího a aplikačního technického vybavení.
přejít na stránku o projekty na klíč