Efektivní výroba

Efektivní výroba snižuje náklady na jeden kus

U efektivity výroby jde především o rozumné využití dostupných zdrojů a o prozkoumání všech oblastí, v nichž se dá ušetřit. A právě na to již po celá desetiletí zaměřujeme všechno své úsilí. S našimi zařízeními dosáhnete maximální produktivity při minimálních nákladech na provoz. Hospodárnost vaší výroby tak bude naprosto jedinečná.

Našim cílem je nalézt takové řešení, které by vám vyhovovalo po všech stránkách. Z tohoto důvodu sledujeme celý řetězec výroby a při návrhu zohledňujeme všechny relevantní faktory – od designu produktu přes technologii vstřikovacích forem až po proces plánování výroby. Případné potíže s kvalitou výrobků tak lze odhalit už ve fázi plánování, což ušetří spoustu prostředků. Ale také ve stávající výrobě je možné najít mnoho oblastí, které lze vylepšit. Přitom často nebývají ani potřeba další investice. Pusťte se do toho s námi – určitě se vám to vyplatí!

Hlavní údaje

  • Maximální produktivita při minimálních nákladech na kus: společnosti ARBURG zaměřuje svou pozornost na efektivitu výroby
  • Sledování celého výrobního řetězce: díky zkušenostem a znalostem pracovníků společnosti ARBURG využijete všechny dostupné zdroje plnou měrou
  • Vytipování možností úspor: zkrácení dob cyklů, snížení spotřeby energie, lepší využití materiálu, nižší nároky na personál, zkrácení doby zpracování, snížení počtu pracovních kroků, omezení prostojů a prevence zmetkovosti

Materiály ke stažení

Komplexní sledování

Návrh výrobku
Už ve fázi návrhu můžete omezit náklady na výrobu jednoho kusu. Naše řešení vám s efektivitou výroby pomohou. K tomu patří i optimalizaci geometrie výlisků, úspory materiálu a volba správná suroviny jakož i minimalizace počtu výrobních operací, např. kombinovaným zpracováním několika různých plastů.
k vícekomponentní vstřikování

Technologie formy
Technologii formy i vstřikování je nutné propracovat až do nejmenších podrobností. Jen tak bude zajištěna ideální kompatibilita. Naši odborníci vám poradí, ať už se nacházíte kdekoliv na světě. Společně s těmi nejlepšími konstruktéry forem vyvíjíme inovativní řešení.
k aplikačně-technické poradenství

Technika strojního zařízení
Vstřikovací stroj má velký vliv na efektivitu výroby a náklady na jeden kus. Modulární výrobní program ARBURG nabízí velkou flexibilitu, díky které je možné dosáhnout značného snížení nákladů na kus (např. individuální kombinací různých pohonných systémů). S hledáním nejúčinnějšího řešení vám rádi pomůžeme.
k technologie

Technologie periferních zařízení
Efektivní výrobě nesmí stát v cestě ani ostatní zařízení. ARBURG může dodat další systémy: Poskytneme vám robotické systémy a periferní zařízení, které jsou nastaveny přesně podle konkrétního vstřikovacího stroje a které jsou integrovány do řídicího systému SELOGICA.
k robotické systémy

Projektování
Vždy to správné řešení: Jsme váš technologický partner, a proto vám rádi poskytneme jakékoliv rady ohledně technického vybavení. Koncept zařízení přizpůsobujeme přesně zamýšlenému použití. Už při plánování tak můžete zohlednit všechny faktory ovlivňující efektivitu sériové výroby.
k vstřikovací stroje

Integrace procesů
Společnost ARBURG se jako hlavní dodavatel postará o vše – od dodání kompletních zařízení až po poradenství a služby využívající četné zkušenosti našich pracovníků. Pomůžeme vám s integrací přípravných a dokončovacích pracovních operací do vstřikovacího procesu. Díky automatizaci a integraci procesů můžete zhotovit funkční díly a vytěžit maximum ze všech oblastí, v nichž je možné ušetřit.
k poradenství k zařízením dodávaným na klíč

Řízení procesů
Řízení procesů je jednou z našich hlavních činností. Díky řízení SELOGICA můžete každým dnem zdokonalovat průběh výroby. Lze tak snížit spotřebu energie a zkrátit doby cyklů, a to například integrací celých periferních zařízení a synchronizací pohybových sekvencí.
k tipy a rady k optimalizaci procesu

Plánování výroby
Každý, kdo chce uspět v celosvětové konkurenci, musí vyrábět flexibilně a rychle a přitom za přiměřenou cenu. Tyto požadavky vám pomůže splnit systém řídicích počítačů ARBURG. Systém ALS je určen k účinné organizaci výroby, k minimalizaci doby přestavování a prostojů a k optimálnímu využití zdrojů.
k systém řídicích počítačů ARBURG