Efektivní výroba

Optimální využití zdrojů a snižování kusových nákladů

V souvislosti s tématem efektivity výroby záleží na racionálním nakládání se zdroji a plném využívání všech existujících potenciálů. Již desítky let na to zaměřujeme všechny naše aktivity. S námi dosáhnete maximální produktivitu při minimálních provozních nákladech a tím i vysokou hospodárnost.

Náš pohled zaměřujeme nad rámec ryzí strojní technologie na celý řetězec tvorby hodnot a zahrnujeme všechny ovlivňující faktory – od designu výrobku přes technické vybavení forem až po digitálně propojené řízení výroby. Můžete tak určit budoucí vývoj vzhledem k bezchybné kvalitě komponentů při minimálních kusových nákladech, ale také k výrobě šetrné ke zdrojům s malou uhlíkovou stopou a udržitelným „oběhovým hospodářstvím“.
přejít na arburgGREENworld

Hlavní údaje

  • Využití potenciálů úspory: Snížení dob cyklů, spotřeby energie spotřeby materiálu, počtu personálu, dob zpracování, výrobních operací, dob prostojů a zmetkovitosti
  • Společnost ARBURG v roli generálního dodavatele: stroj, automatizace, periferie, řízení a správa dat - to vše od jediného výrobce
  • Fundované poradenství: komplexní pohled pro vysokou efektivitu výroby
  • Využití potenciálů: méně energie, materiálu, výrobních operací, prostojů a zmetků při rychlých cyklech
  • Transparentní výroba: Vytvořit základ pro recyklaci

Materiály ke stažení

Komplexní sledování

Návrh výrobku
Spolu s vámi ovládáme regulační nástroje k umožnění skutečně efektivní výroby. Patří k tomu optimalizace geometrie výlisku, úspora materiálu, volba správného materiálu, zpracování recyklátů od koncového spotřebitele (PCR) a bioplastů nebo minimalizace výrobních operací, např. kombinací několika plastů.
k vícekomponentní vstřikování

Technologie formy
Technologii formy i vstřikování je nutné propracovat až do nejmenších podrobností. Jen tak bude zajištěna ideální kompatibilita. Naši odborníci vám poradí, ať už se nacházíte kdekoliv na světě. Společně s těmi nejlepšími konstruktéry forem vyvíjíme inovativní řešení.
k aplikačně-technické poradenství

Technika strojního zařízení
Vstřikovací stroj má velký vliv na efektivitu výroby a náklady na jeden kus. Modulární výrobní program ARBURG nabízí velkou flexibilitu, díky které je možné dosáhnout značného snížení nákladů na kus (např. individuální kombinací různých pohonných systémů). S hledáním nejúčinnějšího řešení vám rádi pomůžeme.
k technologie

Technologie periferních zařízení
Efektivní výroba vyžaduje odpovídající prostředí. Společnost ARBURG je komplexní dodavatel systémů: naše společnost vám poskytne robotické systémy a periferní technická zařízení, která jsou dokonale přizpůsobena vstřikovacímu stroji a integrována do centrální řídící jednotky stroje.
k robotické systémy

Projektování
Vždy to správné řešení: Jsme váš technologický partner, a proto vám rádi poskytneme jakékoliv rady ohledně technického vybavení. Koncept zařízení přizpůsobujeme přesně zamýšlenému použití. Už při plánování tak můžete zohlednit všechny faktory ovlivňující efektivitu sériové výroby.
k vstřikovací stroje

Integrace procesů
Společnost ARBURG se jako hlavní dodavatel postará o vše – od dodání kompletních zařízení až po poradenství a služby využívající četné zkušenosti našich pracovníků. Pomůžeme vám s integrací přípravných a dokončovacích pracovních operací do vstřikovacího procesu. Díky automatizaci a integraci procesů můžete zhotovit funkční díly a vytěžit maximum ze všech oblastí, v nichž je možné ušetřit.
k poradenství k zařízením dodávaným na klíč

Řízení procesů
Řízení procesů je také jednou z našich základních kompetencí. Pomocí našich řízení SELOGICA a GESTICA můžete každodenně optimalizovat vaše výrobní postupy. Snižujte spotřebu energie a doby cyklů – např. integrací kompletní periferie a synchronizací posloupnosti pohybů.
k tipy a rady k optimalizaci procesu

Plánování výroby
Každý, kdo chce uspět v celosvětové konkurenci, musí vyrábět flexibilně a rychle a přitom za přiměřenou cenu. Tyto požadavky vám pomůže splnit systém řídicích počítačů ARBURG. Systém ALS je určen k účinné organizaci výroby, k minimalizaci doby přestavování a prostojů a k optimálnímu využití zdrojů.
k systém řídicích počítačů ARBURG