Poradenství

Rozsáhlé informace a odpovědi na všechny otázky týkající se technologie vstřikování

Jsme kompetentním partnerem, který zajistí vše potřebné, abyste byli ještě úspěšnější. Poskytujeme poradenství napříč celým řetězcem výroby hodnot: U nás naleznete vše kompletně z jedné ruky – od pořizovacích nákladů přes technické vybavení a aplikačně technické poradenství až po optimalizaci výroby.

Aplikační technologie

Aplikační technologie

Provozní technici společnosti sestavují koncepty řešení šité na míru a specializují se na vyhledání té nejefektivnější alternativy výroby výlisků, kterou se zabýváte. Dosáhněte výhody v podobě hospodárnosti tak, že nám umožníte, abychom přizpůsobili naši technologii vstřikování na míru vašim potřebám a výrobním podmínkám. více...

Poradenství na klíč

Poradenství na klíč

Kombinace vstřikovacích strojů ALLROUNDER a robotických systémů tvoří základ komplexního výrobního pracoviště. Jeho vývoj probíhá v projekčním oddělení společnosti ARBURG ve spolupráci se zákazníky. Vznikají tak automatizovaná výrobní pracoviště splňující veškeré požadavky zákazníků od jediného výrobce. více...

Efektivní výroba

Efektivní výroba

U efektivity výroby jde především o rozumné využití dostupných zdrojů a o prozkoumání všech oblastí, v nichž se dá ušetřit. A právě na to již po celá desetiletí zaměřujeme všechno své úsilí. S našimi zařízeními dosáhnete maximální produktivity při minimálních nákladech na provoz. Hospodárnost vaší výroby tak bude naprosto jedinečná. více...

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0

Komponenty Průmyslu 4.0 umožňují samočinnou organizaci průmyslových procesů prostřednictvím přímé komunikace strojů, výrobků a zákazníků. Takže nejen jednotlivé výrobní kroky, ale celé řetězce tvorby hodnot budou automatizované a tím i efektivnější. více...