Systém freeformer

Po malých kapkách k funkčnímu výlisku

Průmyslová aditivní výroba funkčních výlisků klade vysoké požadavky: Mezi ně patří široká paleta originálních materiálů, kombinace materiálů a barev a vysoká kvalita a stabilita výlisků. To vyžaduje možnosti individuálního nastavení výrobního procesu.

Z tohoto důvodu jsme technologii APF (ARBURG Plastic Freeforming) a stroj freeformer úmyslně navrhli jako otevřený systém. Malá kapka plastu jako základ umožňuje flexibilní možnosti nastavení. Velikost kapky a regulaci procesu lze cíleně ovlivňovat. To vám dává volnost při individuální optimalizaci vlastností aditivně vyrobených výlisků a zpracování svých vlastních materiálů.
odebírání zpravodaje

Nejdůležitější novinky

  • Individualita: Různé konstrukční velikosti s dvěma nebo třemi dávkovacími jednotkami
  • Jedinečný: Výroba funkčních komponent z kvalifikovaných standardních granulátů – jako komplexní odolný kombinovaný spoj
  • Kvalitní: uzávěr trysky taktovaný piezoelektrickou technologií zajišťuje vysokou kvalitu výlisků
  • Rozsáhlý: rozrůstající se databáze materiálů s nastaveními procesů pro různé amorfní a semikrystalické termoplasty
  • Otevřený: neomezené programování procesu - od rozkladu geometrie na vrstvy až po dávku a umístění kapek
  • Adaptabilní: modifikované originální materiály s možností snadného a rychlého použití, např. pro letecký průmysl a zdravotnickou techniku

Ke stažení

Takto to funguje

Technologie volného tvarování plastů ARBURG (APF)
U technologie volného tvarování plastů APF se kvalifikované standardní granuláty roztaví obdobně, jako je tomu v případě vstřikování, a nanášejí jako malé kapky plastu. Čím blíže jsou kapky vzájemně umístěny, tedy čím hustěji jsou komponenty vyráběny, tím lepší mechanické vlastnosti vykazují.
přejít na stránku procesu

Příklady z praxe

Čelisti chapadla
Materiál: ABS, TPU a armat 21
Tloušťka vrstvy: 0,2 mm
Doba utváření: cca 16 h
Zvláštnost: Pohyblivá funkční součástka napodobující lidský prst s odolným kombinovaným spojem

Zubní kartáček
Materiál: ABS, TPU a armat 21
Tloušťka vrstvy: 0,2 mm
Doba utváření: cca 6 h
Zvláštnost: Zubní kartáčky s optimalizovanými pohmatovými vlastnostmi jsou vyrobeny ze dvou komponent a opěrného materiálu, který je rozpustný v louhu

Těsnění
Materiál: SEBS (Cawiton PR13576)
Tloušťka vrstvy: 0,2 mm
Doba utváření: ca. 4 h
Zvláštnost: Velmi měkký, nepropustný a pevný materiál TPE-S tvrdosti 28 Shore A, vhodný i pro vysoce funkční vlnovce

"Light stick"
Materiál: ABS s uhlíkovými nanotrubičkami (CNT)
Tloušťka vrstvy: 0,21 mm
Doba utváření: cca 7 min./ks (vodivá dráha + krycí vrstva)
Zvláštnost: Elektricky vodivý polymerový kompozit s CNT a integrovanou LED.