Systém freeformer

Po malých kapkách k funkčnímu výlisku

Průmyslová aditivní výroba funkčních výlisků klade vysoké požadavky: Mezi ně patří široká paleta originálních materiálů, kombinace materiálů a barev a vysoká kvalita a stabilita výlisků. To vyžaduje možnosti individuálního nastavení výrobního procesu.

Z tohoto důvodu jsme technologii APF (ARBURG Plastic Freeforming) a stroj freeformer úmyslně navrhli jako otevřený systém. Malá kapka plastu jako základ umožňuje flexibilní možnosti nastavení. Velikost kapky a regulaci procesu lze cíleně ovlivňovat. To vám dává volnost při individuální optimalizaci vlastností aditivně vyrobených výlisků a zpracování svých vlastních materiálů.

Nejdůležitější novinky

  • Jedinečný: výroba funkčních výlisků z kvalifikovaných standardních granulátů - také z několika komponent
  • Kvalitní: uzávěr trysky taktovaný piezoelektrickou technologií zajišťuje vysokou kvalitu výlisků
  • Rozsáhlý: rozrůstající se databáze materiálů s nastaveními procesů pro různé amorfní a semikrystalické termoplasty
  • Otevřený: neomezené programování procesu - od rozkladu geometrie na vrstvy až po dávku a umístění kapek
  • Adaptabilní: modifikované originální materiály s možností snadného a rychlého použití, např. pro letecký průmysl a zdravotnickou techniku

Takto to funguje

Technologie volného tvarování plastů ARBURG (APF)
U technologie volného tvarování plastů APF se kvalifikované standardní granuláty roztaví obdobně, jako je tomu v případě vstřikování, a nanášejí jako malé kapky plastu. Čím blíže jsou kapky vzájemně umístěny, tedy čím hustěji jsou komponenty vyráběny, tím lepší mechanické vlastnosti vykazují.
přejít na stránku procesu

Příklady z praxe

Kancelářské nůžky
Zařízení freeformer na kancelářských nůžkách aditivním postupem vytváří trojrozměrný osobní nápis z polypropylenu. Tímto způsobem lze prostřednictvím ARBURG Plastic Freeforming (APF) individualizovat hromadně vyráběné díly bez použití formy. Při tloušťce vrstvy 0,21 mm obnáší doba potřebná k vytvoření jen zhruba 2 minuty.
přejít na stránku o komponentu

Shrnovací měch
Zařízení freeformer se dvěma výstupními jednotkami může kombinovat různé materiály. Pro účely aditivní výroby ohebného shrnovacího měchu z elastického materiálu TPU se druhá výstupní jednotka používá k vytvoření ve vodě rozpustné opěrné struktury.

Závěrové pravítko
Pomocí opěrných konstrukcí, které je možné později snadno odstranit, vyrábí zařízení freeformer aditivním postupem funkční komponenty se složitou geometrií. Příkladem je dvoudílné závěrové pravítko (náhradní díl z ABS), které se sestavuje ve vstřikovacích lisech ALLROUNDER.

Držák žárovek LED
V montážním prostoru zařízení freeformer o velikosti 230 × 135 × 250 mm lze vyrábět nejen jednotlivé díly, ale i plně funkční malé série. Příkladem je 60 držáků pro žárovky LED vyrobených z ABS.