Metoda APF

Technologie ARBURG Plastic Freeforming (APF) a freeformer

Technologii ARBURG Plastic Freeforming (APF) a freeformer jsme navrhli speciálně jako otevřený systém. Individuální možnosti nastavení výrobního procesu vycházejí z vlivu rozložení vrstev, velikosti kapek a regulace procesu na vrstvovitou konstrukci.

Tímto způsobem lze cíleně přizpůsobit vlastnosti komponent vyrobených aditivní metodou. Certifikované standardní granuláty, jak se používají při vstřikování, a Vaše vlastní kvalitní materiály můžete na freeformer zpracovávat neomezeně.

Hlavní prvky

  • Špičkové ovládání s multi dotykovou obrazovkou a technologií průmyslového počítače
  • Intuitivně srozumitelné uživatelské prostředí a automatizovaný software pro řezy určený pro přípravu dat freeformer také v dálkovém režimu
  • Používání originálních materiálů, především s ohledem na odolnost proti stárnutí nebo schválení FDA, žádné drahé speciální materiály
  • Zpracování specifických kompozitních materiálů
  • Kombinace materiálů a barev – také jako zatížitelný kombinovaný spoj; efektivní používání materiálů
  • Proces bez emisí a zbytků – není vyžadováno aktivní odsávání
  • cVysoká kvalita výlisku – optimalizace na základě nejmenších kapek
  • Možnost používání opěrných materiálů rozpustných ve vodě
  • Poradenství ze strany zkušených aplikačních specialistů ARBURG a podpora díky profesionální a husté síti servisů

freeformer 200-3X a 300-3X

Různé modely a provedení našich freeformer se liší počtem dávkovacích jednotek, velikostí konstrukčního prostoru a možnostmi výroby vícesložkových komponent s opěrnými konstrukcemi a bez nich, automatizací a interakcí v rámci projektů realizovaných na klíč a také pohyby osy nosičů základní desky. Jedno mají všechny freeformer společné: otevírají nekonečné možnosti průmyslové aditivní výroby s Vašimi vlastmími certifikovanými standardními granuláty a bez drahých speciálních materiálů.

freeformer 200-3X
Náš první freeformer jako standardní systém se dvěma dávkovacími jednotkami a nosičem základní desky se třemi osami. Výroba komponent s komplexními geometriemi ze dvou materiálů nebo opěrnými konstrukcemi je díky této variantě systému možná bez jakýchkoli problémů.

freeformer 300-3X
Pro všechny, kteří potřebují více místa v konstrukčním prostoru pro větší komponenty. Až se třemi dávkovacími jednotkami a o 50 % větším konstrukčním prostorem pro ještě více individuality a funkčnosti. Také v tomto případě funguje nosič základní desky se třemi kombinovanými pohyblivými osami pro značnou svobodu přikládání dílů.

Přehled technologií

Z technologického hlediska pracujeme nepřetržitě na dalším zlepšování našich freeformer, a tím také na metodě APF. Silné stránky naší práce spočívají především v používání systémů, možnostech automatizace a propojení freeformer prostřednictvím informačně-technické sítě. A to jak díky kombinaci metod se vstřikováním, tak také automatizaci výrobních procesů v průmyslové aditivní výrobě.

Výrobní buňka s plně automatizovaným freeformer
Díky AM Factory společnost ARBURG poprvé na veletrhu v Hannoveru v roce 2019 představila, jak lze s automatizovanými freeformer v budoucnu realizovat sériové výrobky úsporně a se zpětnou sledovatelností. Lze je připojit přes rozhraní OPC-UA k systému MES nebo Scada a propojit přes informačně-technickou síť se zařízeními realizovanými na klíč.

freeformer 300-4X: Zpracování nekonečných vláken
S metodou APF bude brzy rovněž možné vyrábět zatížitelné funkční komponenty s místním zpevněním vlákny aditivní metodou. Navíc byl na základě freeformers 300-3X vyvinut nový freeformer 300-4X s nosičem základní desky se čtyřmi osami. I on disponuje třemi dávkovacími jednotkami, je však navíc vybavený osou rotace a jednotkou pro přívod vláken. To umožňuje zpracovávat externě přiváděná nekonečná vlákna ze skla nebo karbonu pro cílené zpevnění komponent.