Materiály

Otevřený systém – certifikované standardní granuláty

Odlišujícím znakem metody ARBURG Plastic Freeforming (APF) je možnost používat plastové granuláty tak, jak se používají při běžném vstřikování. Díky tomu máte k dispozici širokou paletu kvalitních materiálů.

Rozmanitost materiálů otevřeného systému freeformer umožňuje nejen zpracovávat vlastní plasty, ale také optimalizovat celý proces a získat přístup k databázi materiálů, kterou neustále rozšiřujeme. Pomocí opěrného materiálu, který se po stavbě vyplavuje bez ruční práce, umožňuje zajistit podříznutí a složité geometrie. Díky tomu se otevírají zcela nové možnosti designu, funkčnosti a použití materiálů.

Materiálová pyramida
Materiálová pyramida znázorňuje, jaké materiály lze s našimi freeformer metodou APF zpracovávat. Většina uvedených plastů je již kvalifikována naší společností a našimi zákazníky k používání na našich systémech. Lze je zpracovávat na freeformer. Naše materiálová databáze se neustále rozšiřuje, a základ pro používání našich zařízení je tak rozmanitější.

TPU

Elektricky vodivé ploché vedení
Materiál: TPU WT 65 S 720/1
Tloušťka vrstvy: 0,2 mm
Doba utváření: 1:45 h

Vodivé dráhy se integrují, aby bylo možné zajistit elektrickou vodivost flexibilního vedení komponenty. Ploché vedení sestává z měkkého materiálu TPU a karbonových dílů, LED je vsazená. Díky tomu bude funkční komponenta složená ze dvou dílů zároveň flexibilní a elektricky vodivá.

TPE

Funkční ortéza na ruku
Materiál: SEBS Medalist M0-12130H
Tloušťka vrstvy: 0,2 mm
Doba utváření: 23 h

Standardní granulát pro zkušební vzorek funkční ortézy na ruku z materiálu TPE-S je certifikovaný institucí FDA pro používání v lékařské technice v USA. Aditivně vyráběné ortézy na ruku z několika materiálů lze různě individuálně uzpůsobit. To platí především pro cílené vyztužení silně namáhaných oblastí, začlenění elastických funkčních prvků nebo šetrné výplně díky použití TPE za účelem minimalizace otlaků.

PP

Kabelová svorka
Materiál: PP (Moplen)
Tloušťka vrstvy: 0,21 mm
Doba utváření: 2 h

Se standardním PP a příslušným nosným materiálem armat 12 lze aditivní metodou vyrábět plně funkční kabelové svorky s filigránovými strukturami (jako např. živým závěsem) a efektem zacvaknutí s typickým vstřikováním. Díky opěrnému materiálu, který se rozpustí ve vodní lázni, je výroba vytříbenější, zároveň lze však zatížitelné díly realizovat z materiálů, které jsou částečně z tekutých krystalů, jako je PP.

Rozpustný polymer

Tablety
Materiál: rozpustný polymer na bázi celulózy pro individuální medikaci
Tloušťka vrstvy: 0,2 mm
Doba utváření: asi tři minuty

Projekt ve spolupráci s univerzitou School of Pharmacy, Faculty of Science, University of East Anglia, Norwich se soustředí na používání freeformer pro výrobu tablet s multiaktivními složkami, které řídí a usnadňují uvolňování účinných látek. Pomocí znovu absorbovatelného materiálu lze zajistit individuální medikaci pro každého pacienta. Tablety vykazují funkční geometrii a propojují prostřednictvím komplexních mikrostruktur různá léčiva v různých oblastech. Lze tak kombinovat více účinných látek v jedné tabletě; podávají se současně, ale uvolňují se postupně po dobu 24 hodin. Běžné metody k výrobě takových produktů by byly vícestupňovým procesem náročným na čas a náklady, v rámci kterého vzniká hodně zbytečného, ale nevyužitelného materiálu.

PC/ABS

Úchopy ze dvou komponent
Materiál: PC/ABS a TPU (70 Shore AU)
Tloušťka vrstvy: 0,2 mm
Doba utváření: 26 h

Zatížetelná elastická součást ze dvou komponent se vyrábí v jednom pracovním kroku bez montáže. Měkké složky se pro účely odběru dílů rozšiřují vstřikovacím nástrojem stlačeným vzduchem. S freeformer 300-3X se třemi dávkovacími jednotkami je aditivní výroba provozních prostředků, jako jsou soupravy a montážní pomůcky, ještě jednodušší: komponenty vznikají v jednom kroku bez nákladů na dodatečnou montáž.

PLA pro lékařství

Lebeční kosti
Materiál: PLA pro lékařství
Tloušťka vrstvy: 0,27 mm
Doba utváření: asi 45 minut

Implantát sestává ze zrněného polylaktidu (PLA) pro lékařství, který se po stanovené době v těle zcela rozloží. Vysoký potenciál metody ARBURG Plastic Freeforming (APF) s designem, který se přesně přizpůsobuje jednotlivým pacientům, demonstruje příklad individuálně koncipovaných implentátů pro obličejové a lebeční kosti. Vstřebatelné implantáty není nutné po zahojení odstraňovat při další operaci. Kromě toho lze používat plastový granulát např. s protizánětlivými účinnými látkami, a zabránit tak obranným reakcím. Aby se materiál ve správnou dobu v těle rozložil, je velmi důležitý výběr typu materiálu.