Raný testovací vzorek funkční ruční ortézy z TPE-S