Komponenty zařízení freeformer

K čemu slouží aditivní výroba

Z vhodných standardních granulátů vyrábí zařízení freeformer aditivní metodou plně funkční komponenty, a to v podobě jednotlivých dílů i malých sérií. Technologie volného tvarování plastů ARBURG (AKF) nabízí kromě integrace funkcí a vícekomponentové technologie také možnost individualizace dílů vyráběných ve velkých sériích.

Od jednotlivých dílů až po malé série

Od jednotlivých dílů až po malé série

Zařízení freeformer z vhodných standardních granulátů vyrábí aditivní metodou plně funkční komponenty, a to v podobě jednotlivých dílů i malých sérií. Standardně je zařízení vybaveno dvěma dávkovacími jednotkami. Díky tomu lze kombinovat různé materiály a vyrábět díly se složitým tvarem. více...

Integrace funkcí

Integrace funkcí

V rámci průmyslové aditivní výroby pomocí zařízení freeformer lze vkládat vhodné materiály podle přání, integrovat další funkce a vyhnout se tak nutnosti dalších montážních postupů. Spektrum možností sahá od zaklapovacího uzávěru až k vzájemně propojeným článkům řetězu. více...

Vícekomponentová technologie

Vícekomponentová technologie

Standardně je zařízení freeformer vybaveno dvěma dávkovacími jednotkami. Díky tomu lze použít druhou komponentu, například pro účely výroby komponentů v různých barvách, se speciálním povrchem nebo v podobě kombinovaného spoje. více...

Individualizované velké série

Individualizované velké série

Díky souhře vstřikování a aditivní výroby lze díly vyráběné ve velkých sériích individualizovat trojrozměrným tvarem s možností osobní úpravy. Kombinace procesů je zajímavá i pro odvětví lékařské techniky, například pokud jde o přesné dimenzování implantátů pro konkrétní pacienty. více...