Glosář

Stručný přehled

Některé zkratky a odborné termíny vztahující se k plastovým materiálům, postupům a označením produktů jsou používány i na internetovém portálu společnosti ARBURG. Chcete například vědět, co znamenají zkratky MABS, MIM nebo ALS? Pak zde rychle najdete stručný přehled o odborných termínech z oblasti plastů a pojmech, které využívá společnost ARBURG.

ARBURG termínů (angličtina)
odborný termínů z oblasti plastů (angličtina)