arburgGREENworld

Cirkulární ekonomika a efektivita zdrojů

Pomocí programu arburgGREENworld společnost ARBURG propojuje svoje aktivity v zájmu cirkulární ekonomiky a šetrného využívání zdrojů a poskytuje odpovědi na důležité otázky světa zpracování plastů. V centru pozornosti bude v rámci K 2019 efektivita zdrojů a cirkulární ekonomika (oběhové hospodářství).

Na dvou exponátech pro vstřikování a ve spolupráci s rakouským partnerem, firmou Erema (hala 9, stánek 05), společnost ARBURG na veletrhu K 2019 ukáže příklad toho, jakým způsobem lze opakovaně použít recyklát a vrátit ho znovu zpět do oběhu.

Hlavní prvky

  • Těžiště: Cirkulární ekonomika a efektivita zdrojů
  • Čtyři pilíře: GREENmaschine, GREENproduktion, GREENservices a GREENenvironment
  • Příklady z praxe: Zpracování PP a PCR recyklátu

arburgGREENworld: čtyři pilíře

GREENmachine
Tento pilíř zahrnuje vše, co se týká efektivní strojní techniky šetrné ke zdrojům. Začíná to minimalizací uhlíkové stopy na základě energeticky úsporného provozu, upravených rozměrů a kvalitní techniky ALLROUNDER a končí chytrým řízením a inteligentními asistenčními systémy.

GREENproduction
Zde jsou doma inovativní metody a propojené procesy. Nové technologie, digitalizace a sledovatelnost zajišťují výrobu šetrnou ke zdrojům a zvyšují efektivitu výroby.

GREENservices
Tento pilíř zahrnuje všechny služby týkající se zpracování plastů. Patří k tomu předávání know-how, např. ohledně použití recyklátu a inovativních metod a fundované poradenství týkající se efektivity zdrojů a energetické účinnosti.

GREENenvironment
Tato oblast zahrnuje interní procesy společnosti ARBURG Centrální výroba v Loßburgu zanechává poměrně malou uhlíkovou stopu. Přispívá k tomu např. i efektivní logistika, vysoký podíl vlastní výroby, ekologické metody i využívání přírodních zdrojů a regenerativní energie.

Cirkulární ekonomika

Polypropylenový kelímek s recyklátem
Hybridní vstřikovací stroj ALLROUNDER 1020 H v provedení Packaging zpracovává nový PP materiál spolu s 30 % jednodruhovým PP recyklátem do podoby tenkostěnných kelímků. Společnost ARBURG zde kooperuje s firmou EREMA, která na veletrhu poskytuje recyklát.

Výrobky z domovního odpadu (PCR)
Elektrický stroj ALLROUNDER 630 A pro dvousložkové vstřikování vyrábí z PCR a TPE průmyslové úchytky pro ochranná dvířka ALLROUNDER. Aplikace ukazuje, jakým způsobem se dá PCR materiál z domovního odpadu vrátit zpět do oběhu a jak se z něj dají vyrábět technické produkty s dlouhou životností.