Přednášky odborníků

Komplexní informace o vstřikování z první ruky

Na přednáškách našich odborníků vám špičkoví specialisté z nejrůznějších oborů představí aktuální trendy z oblasti zpracování plastů. Čekají na vás zajímavé přednášky, mimo jiné na téma Průmysl 4.0, odlehčené konstrukce, zařízení na klíč a technologie volného tvarování plastů ARBURG.

Vstřikování výlisků odlehčených konstrukcí

Nejdůležitější technologické novinky a inovativní aplikace
Odlehčené konstrukce jsou trendem, jenž v mnoha oborech nabývá na významu. Kromě snížení hmotnosti výlisku je středem pozornosti kvalita a efektivní způsob výroby. Za tímto účelem je k dispozici široké spektrum speciálních procesů, jako např. ProFoam, přímé vkládání vláken nebo obstřikování kompozitních vlákenných materiálů. Kromě aktuálních technologií budou na této přednášce demonstrovány také zajímavé příklady použití.

Dipl.-Ing. (BA) Manuel Wöhrle (odbyt společnosti ARBURG)
pracuje ve společnosti ARBURG od roku 2003. V oblasti zařízení na klíč byl zpočátku odpovědný za koncepci a koordinaci komplexních projektů automatizace. Od roku 2015 je v odbytu ústřední kontaktní osobou pro oblast odlehčených konstrukcí.

Čas přednášek:

10.30 - 11.00v německém jazycedenně
12.00 - 12.30v německém jazycedenně
13.00 - 13.30 v anglickém jazycestředa - pátek
14.00 - 14.30v anglickém jazycestředa - pátek

Řešení na klíč

Rízení projektů od nápadu na výrobek až po výrobu
Individualizovaná automatizace vstřikovacího procesu přináší velké množství výhod. Podmínkou úspěšné realizace je fundované know -how nad rámec problematiky vstřikovacího stroje. Na této přednášce budou představeny důležité součásti a procesy zařízení na klíč a zdůrazněny výhody pro zákazníka na příkladech inovativního použití.

Dipl.-Wirt.-Ing. (BA) Andreas Armbruster (zařízení na klíč ARBURG)
pracuje ve společnosti ARBURG od roku 1998. V oblasti zařízení na klíč je odpovědný za koncepci a realizaci komplexních projektů automatizace vstřikovacích strojů.

Čas přednášek:

10.00 - 10.30v německém jazycedenně
11.30 - 12.00v anglickém jazycestředa - pátek
13.00 - 13.30v německém jazycedenně
14.30 - 15.00v anglickém jazycestředa - pátek

Technologie volného tvarování plastů ARBURG

Úspěšné využití možností vstřikovacího stroje freeformer
Na rozdíl od běžných procesů aditivní výroby dochází v případě technologie volného tvarování plastů ARBURG k roztavení kvalifikovaných standardních granulátů, které jsou známé ze vstřikování. Komponenty vyrobené strojem freeformer tak dosahují podobné hustoty a mechanické pevnosti jako komponenty, které jsou vyrobeny procesem vstřikování. Na přednášce bude představen aktuální stav techniky a příklady malosériové výroby a individualizace.

Dipl.-Ing. (FH) Martin Neff (technologie volného tvarování plastů ARBURG)
pracuje ve společnosti ARBURG od roku 1996. V oblasti činnosti volného tvarování plastů ARBURG je kontaktní osobou pro jakékoli dotazy z oblasti technologie: od specifikací vstřikovacího stroje freeformer až po výrobu vzorků.

Čas přednášek:

11.00 - 11.30v německém jazycedenně
12.30 - 13.00v německém jazycedenně
13.30 - 14.00v anglickém jazycestředa - pátek
15.00 - 15.30v anglickém jazycestředa - pátek

Snímače pro Průmysl 4.0

Bezdrátová komunikace pro efektivní výrobu
Současná technologie snímačů v kombinaci s moderní IT infrastrukturou umožňuje komplexní kontrolu celé výroby na základě analýzy dat. Snímače jsou přitom propojeny s řízením zařízení bezdrátově a plně automaticky, např. s pomocí technologie RFID. Získaná data z procesu výroby tak nabízejí přidanou hodnotu pro diagnostiku a zajišťování kvality.

Manfred Münzl (Balluff GmbH)
působí ve společnosti Balluff od roku 1984 na různých pozicích. 20 roků v roli průmyslového manažera s odpovědností za průmysl strojů na zpracování plastů pečuje o koncové zákazníky a výrobce strojů z oboru po celém světě.

Dipl.-Ing. (BA) Rainer Traub (Balluff GmbH)
pracuje ve společnosti Balluff od roku 2007 a úspěšně zde vybudoval obor průmyslových síťových technologií. Později působil jako ředitel odbytu. Od srpna roku 2016 vede pan Rainer Traub ve firmě Balluff produktový management v oblasti technologie RFID.

Čas přednášek:

11.30 - 12.00v německém jazycedenně
12.30 - 13.00v německém jazycedenně
14.00 - 14.30v anglickém jazycestředa - pátek
15.00 - 15.30v anglickém jazycestředa - pátek

Silný partner

Spolupráce se společností ARBURG pro perspektivní řešení
Se zvyšující se rychlostí inovací a narůstající komplexností výroby představuje pružnost a maximální míra bezpečnosti procesů stálé základní veličiny. To platí pro plně automatickou výrobu nejmodernějších produktů a taktéž pro zaměření podniku na nové výzvy, jakými je např. Průmysl 4.0. Jen v rámci cílené spolupráce se správnými partnery vznikají nové možnosti tvorby hodnot.

Dipl.-Chem.-Ing. Klaus Hilmer (Festo Polymer GmbH)
studoval obor technologie výroby a chemie polymerů na Odborné vysoké škole v Cáchách. V roce 2011 rozšířil obor technologie polymerů společnosti Festo a od roku 2013 je jednatelem společnosti Festo Polymer GmbH.

Dipl.-Ing. Torsten Ratzmann (Pöppelmann Holding GmbH & Co. KG)
studoval materiálovou technologii na Odborné vysoké škole v Osnabrücku a v různých společnostech působil na pozicích vedoucího výroby a jednatele. Od roku 2016 je pan Torsten Ratzmann jednatelem koncernu Pöppelmann.

Dr. Michael Baumeister (HARTING Electric GmbH & Co. KG)
pracuje v technologickém koncernu HARTING od roku 2011. Studoval strojírenství na Univerzitě v Karlsruhe se zaměřením na logistiku, plánování výroby a výrobních závodů. V současnosti vede tři německé závody technologického koncernu HARTING.

Dr.-Ing. Sebastian Wiebel (Continental Automotive GmbH)
pracuje ve společnosti Continental Automotive od roku 2012. Od roku 2015 je ředitelem výroby vstřikovaných výlisků pro optické komponenty průhledových displejů, které jsou určeny pro automobilový průmysl.

Čas přednášek:

11.00 - 11.30v německém jazycedenně
12.00 - 12.30v anglickém jazycestředa - pátek
13.30 - 14.00v německém jazycedenně
14.30 - 15.00v anglickém jazycestředa - pátek