Odlehčených konstrukcí 2018

Odborná přednáška u příležitosti Technologických dnů

Pan Manuel Wöhrle, vedoucí oddělení prodeje odlehčených konstrukcí ve společnosti ARBURG ve své přednášce v rámci Technologických dnů ARBURG 2018 posuzuje všechny aspekty realizace dílu z odlehčené konstrukce. Důraz je kladen na výběr procesů a materiálů, návrh komponentů, integraci funkcí i potenciál, který vyplývá z komplexního posuzování.