freeformer 2019

Přednáška experta na Technologických dnech

Ve své přednášce „Výroba automobilů – co pro vás ARBURG může udělat?“ prezentuje na Technologických dnech 2019 Andreas Ziefle, projektový inženýr v oddělení ARBURG turnkey, aktuální výzvy ve výrobě automobilů a na konkrétních příkladech vysvětluje potenciály nabídky služeb společnosti ARBURG.