Cirkulární ekonomika na veletrhu K 2019

Expertní diskuze v Plas.TV

Ve stánku ARBURG v hale A13 proběhla expertní diskuze s panem Guido Marschallem (PlasTV), Dr. Thomasem Waltherem (vedoucí aplikační techniky ARBURG) a Bertramem Sternem (Packaging und Circular Economy Manager ARBURG). Tématem byly obě aplikace cirkulární ekonomiky společnosti ARBURG.

Ve spolupráci s rakouským partnerem EREMA představila společnost ARBURG na příkladu dvou exponátů pro vstřikování, jakým způsobem lze opakovaně použít recyklát a jak z materiálu PCR (Post Consumer Recyklát) vznikají produkty s dlouhou životností. Aplikace dokazují: Pokud je možný smysluplný a bezpečný sběr plastů, pak je možné jejich zpětné začlenění do hodnotového řetězce.