Vertikální stroje

První místo za ergonomii

Naše vertikální vstřikovací stroje ALLROUNDER vynikají dobrou ergonomií. Díky tomu dokáží efektivně obstřikovat zálisky. V našich videích představujeme širokou paletu možností od automatizované koncepce strojů až po zvláštní řešení podle požadavků zákazníka.

Dilatátor

Automatická výroba dílů pro lékařskou techniku
Řešení na klíč zajišťující automatizované zastřikování dílů pro lékařskou techniku splňuje požadavky čistého a bezprašného provozu třídy 8 (ISO 14644). Použitím výrobní jednotky došlo k výraznému navýšení počtu vyrobených kusů a snížení poměru zmetkovitosti.

Ústředním bodem zařízení je vertikální stroj ALLROUNDER 275 V. Jedná se o šestiosý robot, který přebírá činnosti, které se dříve dělaly ručně. Robot podrobí sadu čtyř trubiček dilatátoru kontrole kamerou umístěnou na vložce formy, umístí tuto sadu do 4násobné formy, odebere díly zastříknuté PE, oddělí vtok a položí hotové trubičky na dopravní pás. Celý cyklus trvá 15 sekund.

Ke stažení

Časopis pro zákazníky today 52, str. 14-15 “More parts - less rejects” (angličtina) (PDF - 3,2 MB)

Synchronně pracující trio

Řešení na klíč automatického systému Start/Stop pro osobní vozidla
O automatickou výrobu automobilových součástí se kompletně stará trojice šestiosých robotů. U vyrovnávání dílu je otočné zařízení nahrazeno funkcí „řízení na základě událostí“. Roboty se v pracovním prostoru pohybují synchronně se strojem.

Centrem výrobní buňky je vertikální stroj ALLROUNDER 375 V se 4násobnou formou, ve kterém je zakomponováno řízení SELOGICA tří robotů. Díl, v tomto případě držák zástrčky automatického systému Start/Stop pro osobní automobily, se skládá z kovové vložky a dvou kontaktů, které jsou obstříkávány materiálem PBT s vyztužením skelnými vlákny. Vložka je připravována prostřednictvím přiváděcího zásobníku a přiváděcí buňky s robotem Scara. Vyrovnání a vložení komponenty do formy, vyjmutí hotového dílu a důkladnou kamerovou zkoušku přebírají roboty. Díky tomu lze za jednu směnu vyrobit přibližně 3000 kompletních dílů.

Ke stažení

Časopis pro zákazníky today 53, str. 19-21 “A perfect trio” (angličtina) (PDF - 3,6 MB)

Zastřikování kabelů

Vysoká flexibilita i ve velmi stísněném prostoru
K automatizovanému zastřikování zálisků se používá kompaktní výrobní pracoviště uspořádané okolo vertikálního stroje ALLROUNDER 375 V. Manipulaci s ohebnými kabely zajišťuje šestiosý robot. Tím odpadá potřeba manuální přípravy a vkládání.

Přiváděné kabely rozdílných délek se plně automaticky vkládají do několika dutin při různých polohách čtyřnásobné formy, ve které se následně zastřikují. Systém se vyznačuje vysokou flexibilitou, krátkými dobami cyklů a vysokou dostupností. Hlavními přednostmi této aplikace jsou flexibilní manipulace s ohebnými díly jakož i využití šestiosého robota s obslužným rozhraním SELOGICA a přímého propojení s řídicí jednotkou stroje.
k výlisku

Reel-to-reel

Metodu Reel-to-Reel
lze používat k zastřikování montážních pouzder čipů plastem. Při výrobě spon je vertikální vstřikovací stroj vybaven kombinovanou formou, která odděluje hotové výlisky od nosného pásu. Tento postup se osvědčil díky krátkým dobám cyklů (30 s) a trvale vysoké kvalitě výlisků.

Integrováním několika pracovních kroků pracuje automatizované výrobní zařízení uspořádané okolo vertikálního stroje ALLROUNDER 275 V velice úsporně. Výlisky jsou odvíjeny prostřednictvím horizontálního odvíjecího zařízení. Předlisek ve tvaru pásu tvořící polotovar spony je přiváděn do vstřikovacího stroje, kde je zastříkán plastem. Ve druhém kroku je oddělena hotová spona a současně zastříknuta další spona. Hotové výlisky následně padají skluzem na dopravní pás.