Stroj s technologií vstřikování do krychlové formy

Efektivita pro velké série

Naše vstřikovací stroje ALLROUNDER CUBE jsou dokonale přizpůsobené pro krychlové formy. Jejich servoelektrická kolenopáková zavírací jednotka umožňuje rychlé cykly při snížené spotřebě energie – jde o ideální základ pro efektivní velkosériovou výrobu při snížených kusových nákladech.

Uzavírací čepičky

Nový stroj ALLROUNDER CUBE 1800
Pro oblast použití „Personal Care“ vyrábí nový stroj ALLROUNDER CUBE 1800 se dvěma vstřikovacími jednotkami velikostí 400 a 170 čtyři dvoubarevné uzavírací čepičky, každou během cyklu 8,7 s. Stroj je vybaven čtyřnásobnou pilotní formou „Compact Cube“ od společnosti Foboha a zpracovává chemicky recyklovaný PP od společnosti Borealis.

Na první stanici kubické formy jsou vstřikovány čtyři rámečky (0,85 g). Po otočení o 90° se vstřikované polotovary na pasivní straně krychle (stanice dvě) ochladí. Po opětovném otočení je na třetí stanici nastříknuta druhá komponenta (2,10 g). Nakonec jsou ve čtvrté stanici hotové výlisky odebrány šestiosým robotem kompletně integrovaným do řídicí jednotky stroje – opět neutrálně z hlediska doby cyklu.

Role spodního koše

Vstřikování do krychlové formy ušetří 40 % doby cyklu
Nový systém reverzní krychle společnosti Foboha pro ALLROUNDER CUBE společnosti ARBURG zvyšuje kvalitu, zrychluje dobu cyklu v porovnání se dvěma samostatnými vstřikovacími stroji včetně montážního procesu až o 40 % a nabízí enormní úsporu nákladů a montážní plochy.

ALLROUNDER CUBE 2900 vyrábí svou 24+24-násobnou kubickou formou, jejíž poloviny jsou uspořádány nad sebou, současně po 24 zásuvkách z PP a 24 rolí z POM. Doba cyklu je cca 9,5 sekund. Kubické poloviny se vzájemně otáčí o 90°. Zatímco na jedné straně probíhá vstřikování, na ostatních třech stranách se komponenty ochlazují do takové míry, že mohou být přímo montovány do nástroje. Montáž jednotlivých dílů do rolí spodního koše pro myčky přebírá šestiosý robot.

Uzávěry typu Flip Top

Stroj ALLROUNDER CUBE je navržen speciálně pro aplikace s krátkými cykly. S uzavírací silou 2 900 kN a se dvěma vstřikovacími jednotkami velikosti 800 a 400 vyrábí v cyklech o délce 8,5 sekund dvoubarevné uzávěry Flip Top z polypropylenu.

32+32násobná krychlová forma má díky čtyřem využitelným stranám a dvěma dělicím rovinám uspořádaným za sebou jednoznačné přednosti: zhotovení polotovaru a konečného výrobku probíhá stejně jako chlazení a odebírání současně. Jako první komponenta se vyrobí vrchní díl kapkovitého tvaru vážící 0,8 g, na druhé straně krychle se ochladí a ve třetí pozici se nastříkne 2,4 g těžká druhá komponenta. Na čtvrté straně formy se uzávěry Flip Top nezávisle na době cyklu odebírají, odkládají se na samostatnou stanici a zavíčkovávají se. Na závěr následuje vizuální kontrola kvality hotových dílů.