Stroj s technologií vstřikování do krychlové formy

Efektivita pro velké série

Naše vstřikovací stroje ALLROUNDER CUBE jsou dokonale přizpůsobené pro krychlové formy. Jejich servoelektrická kolenopáková zavírací jednotka umožňuje rychlé cykly při snížené spotřebě energie – jde o ideální základ pro efektivní velkosériovou výrobu při snížených kusových nákladech.

Uzávěry typu Flip Top

Stroj ALLROUNDER CUBE je navržen speciálně pro aplikace s krátkými cykly. S uzavírací silou 2 900 kN a se dvěma vstřikovacími jednotkami velikosti 800 a 400 vyrábí v cyklech o délce 8,5 sekund dvoubarevné uzávěry Flip Top z polypropylenu.

32+32násobná krychlová forma má díky čtyřem využitelným stranám a dvěma dělicím rovinám uspořádaným za sebou jednoznačné přednosti: zhotovení polotovaru a konečného výrobku probíhá stejně jako chlazení a odebírání současně. Jako první komponenta se vyrobí vrchní díl kapkovitého tvaru vážící 0,8 g, na druhé straně krychle se ochladí a ve třetí pozici se nastříkne 2,4 g těžká druhá komponenta. Na čtvrté straně formy se uzávěry Flip Top nezávisle na době cyklu odebírají, odkládají se na samostatnou stanici a zavíčkovávají se. Na závěr následuje vizuální kontrola kvality hotových dílů.