Odnímač vtoků

Vyšší efektivita – nižší náklady

Pro vertikální INTEGRALPICKER firmy ARBURG platí: Doby akce k vyjímání vtoku jsou efektivně krátké. Společné programování stroje a robotického systému pomocí řídicí jednotky stroje navíc zajišťuje zkrácení doby instalace formy – jak je vidět na našich videích.

Porovnání systémů odnímání vtoků

Odnímač vtoků INTEGRALPICKER V zvyšuje produktivitu
Pro účel porovnání výkonů byl při výrobě patic integrovaných obvodů použit elektrický odnímač vtoků INTEGRALPICKER V společně s pneumatickým systémem. Výsledek: Elektrický odnímač vtoků pracuje při době cyklu činící 15,55 s zhruba o 9 % rychleji než zařízení využívající pneumatický režim – to odpovídá ročnímu zvýšení produktivity o 93.782 výlisků.

Krátkých manipulačních časů odnímače vtoků INTEGRALPICKER V je dosaženo prostřednictvím vysokého zrychlení ponorné osy činícímu 20 m/s2 (u pneumatického systému 8 m/s2) a souběžně prováděných pohybů. Odnímač vtoků zasahuje do prostoru formy ve směrech odpovídajících třem servoelektrickým osám. Systém je navíc integrován do centrální řídicí jednotky SELOGICA, díky čemuž je pro kompletní výrobní jednotku potřebný pouze jeden datový soubor.