Lineární robotické systémy

Individuální manipulace s díly

Naše lineární robotické systémy se vyznačují rozsáhlými možnostmi přizpůsobení při minimálních prostorových nárocích. Zde například vidíte systém MULTILIFT V při kompletní montáži nebo v rámci spolupráce člověka s robotem. Můžete si také prohlédnout, jak systém MULTILIFT H šetrně odebírá jemné díly, nebo jak systém MULTILIFT SELECT efektivně manipuluje i s těžkými výlisky.

Roboti v akci

Hravá ukázka potenciálu automatizace
Na Technologických dnech ARBURG 2016 byly v hravém duchu předvedeny možnosti, které přináší automatizace: Manipulátor INTEGRALPICKER, lineární robotický systém a šestiosý robot na závodní dráze společně manipulovaly s autíčky od firmy Bruder.

Manipulátor INTEGRALPICKER V rychlými pohyby ve stylu Pick-and-Place naložil a vyložil dva sklápěče a jeden traktor. Díky lineárnímu robotickému systému MULTILIFT V pak autíčka ujela velké vzdálenosti. Šestiosý robot naproti tomu flexibilními trojrozměrnými pohyby manipuloval s traktorem. Tři úzce spolupracující automatizační jednotky komunikovaly prostřednictvím periferního rozhraní.

Spolupráce člověka a robota

Efektivní automatizace při výrobě menšího počtu kusů
Pokud pracovník obsluhy a robotický systém pracují ruku v ruce, může se automatizace ve vstřikování vyplácet i při výrobě malých a středních výrobních sérií. U předvedeného příkladu odpadají systémy pro přípravu vkládaných dílů a zjednodušuje se technika úchopů. To umožňuje flexibilní a rychlou výměnu výrobku.

Pracovník obsluhy, chráněný světelným závěsem, během vstřikovacího cyklu ručně nastavuje polohu os hračky (autíčka) v úchopu zařízení MULTILIFT V. Spolupráce člověka a robota snižuje jednak investiční náklady na automatizaci a kromě toho díky reprodukovatelným a ergonomickým sekvencím zvyšuje bezpečnost procesu i produktivitu. Navíc se výrazně zjednodušuje přestavba stroje, která se ve srovnání s kompletní automatizací zkracuje z 5 na 3,5 hodiny. 

Autíčko

Robotický systém přebírá kompletní montáž
Hydraulický vstřikovací stroj ALLROUNDER S vyrábí čtyřdílné autíčko: Na dvě kovové osy se nastřikují kolečka a současně vzniká střecha a podvozek. Robotický systém MULTILIFT V se svislým úchopem provádí vkládání a vyjímání jednotlivých výlisků a rovněž jejich kompletní montáž.

Kovové osy hračky v podobě autíčka se automaticky jednotlivě odebírají z volně zakládaného materiálu. Na straně trysky jsou pak tyto díly vkládány systémem MULTILIFT V, který současně vyjímá hotové výlisky na straně vyhazovače. Synchronizace pohybů robota a stroje umožňuje dosažení výrazného zkrácení doby otevírání formy. Prostřednictvím sledování montážních úkonů kamerovým systémem zahrnujícím kontrolu kvality se dosahuje vysoké přesnosti procesu. 

Optická vlákna

Vysoce přesné mikrostruktury
Elektrické vstřikovací stroje konstrukční řady ALLDRIVE jsou svými vlastnostmi předurčeny pro vysoce přesné optické aplikace, což dokládá automatická výroba optických vláken z polykarbonátu. Vzhledem k mikrostrukturám měřícím pouhých 5 nm vytvářeným na povrchu těchto vláken je požadována nejvyšší kvalita a přesnost výlisků.

Bezpečné replikace mikrostruktur se dosahuje zahříváním formy na teplotu 120 °C. Robotický systém MULTILIFT H s horizontálním úchopem provádí šetrné vyjímání optických vláken, která následně předává k optické kontrole. Všechna periferní zařízení jsou integrována do řídicí jednotky SELOGICA, čímž je umožněna kompletní, centrálně prováděná kontrola.

Odbočovací potrubní tvarovka

Nákladná technologie vytahování jader
Aby bylo možno vyrábět odbočovací díl tvaru Y pro kanalizační potrubí o průměru 110 mm, používá se nástroj s nákladnou technologií vytahování jader a rozpínacími segmenty jader. Tři hydraulické tahače jader jsou plně integrovány do řídicí jednotky SELOGICA.

Sekvence se synchronizovanými pohyby bočních jader vylučuje nebezpečí poškození formy; hlavní jádro se pohybuje samostatně a vždy před bočními jádry. Odbočovací potrubní tvarovka se vyrábí v hydraulickém vstřikovacím stroji ALLROUNDER 820 S. Šetrné vyjímání výlisku o hmotnosti 505 g zajišťuje robotický systém MULTILIFT SELECT.