Elektrické stroje

Špičkovou technikou nastavujeme měřítka

Provádíte náročné vstřikovací úkony? Na to máme high-end stroje  – elektrické stroje ALLROUNDER konstrukční řady ALLDRIVE. A konstrukční řady GOLDEN ELECTRIC pro ty, kdo s elektrickým strojním vybavením začínají. Pro rychlou, precizní a energeticky účinnou výrobu vysoce kvalitních dílů. Přesvědčte se sami.

Noční lampička

Technologie FIM pro „chytré“ povrchy komponent
Příklad noční lampičky ukazuje, jak je možné pomocí metody Film Insert Moulding (FIM) vyrábět multifunkční povrchy komponent. Tato metoda je předurčena pro kvalitní dotykové funkce při digitalizaci, např. v interiéru automobilů a také v oblasti elektroniky, tzv. bílého zboží a lékařské techniky.

Předtvarované 3D-fólie s integrovanými elektronickými funkcemi a pěti diodami LED jsou ze zásobníků přiváděny zvnějšku. V buňce pro čisté prostory kolem elektrického vstřikovacího stroje ALLROUNDER 470 A jsou fólie předem čištěny při kontrolovaných výrobních podmínkách, zastřikovány a je stoprocentně zkontrolována jejich elektrická funkce.

Hrot pipety

Velkovýroba podle normy GMP
Výroba jedorázových výrobků, jako jsou hroty pipet, klade maximální nároky nejen na hygienu a kvalitu výrobků, ale i na produktivitu. Díky důslednému používání špičkové techniky a možnostem jejího individuálního přizpůsobení lze spolehlivě vyrobit více než 50 000 dílů za hodinu.

Základem velkovýroby hrotů pipet je elektrický vstřikovací stroj z výkonné konstrukční řady ALLDRIVE. V kombinaci s technickým vybavením formy dimenzovaným pro rychlé cykly a automatizační jednotkou vzniká řešení na klíč umožňující velmi efektivní výrobu: za pouhých 4,7 sekundy vznikne 64 dílů, které ze zařízení vycházejí neprodyšně uzavřené v zásobnících po 96 kusech.

GOLDEN ELECTRIC

Nová elektrická základní konstrukční řada
Konstrukční řadou GOLDEN ELECTRIC uvádí firma ARBURG na jaře 2016 na trh čtyři vysoce výkonné elektrické základní stroje. Vyznačují se zajímavými vlastnostmi a funkcemi pro přesnou a energeticky účinnou výrobu vysoce jakostních výlisků.

Elektrickou konstrukční řadou GOLDEN ELECTRIC pokračuje společnost ARBURG v úspěšné historii hydraulické základní konstrukční řady GOLDEN EDITION. Díky standardizovaným komponentům se nové stroje řady ALLROUNDER vyznačují kvalitní, osvědčenou technikou ARBURG „Made in Germany“ a atraktivním poměrem ceny a výkonu.

Příbor

Výkonná špičková konstrukční řada ALLDRIVE
Elektrický vstřikovací stroj vysoce výkonné řady ALLDRIVE předvádí, jak lze za hodinu hospodárně vyrobit 31500 hromadně vyráběných produktů připravených k odeslání.

Elektrický stroj ALLROUNDER 820, vybavený kolenopákovou zavírací jednotkou o síle 4 000 kN a elektrickou vstřikovací jednotkou 2100 (max. 1286 g PS) podává důkaz své výkonnosti v podobě aplikace s krátkým cyklem: během cyklu o délce zhruba 5,5 s vznikne pomocí dvojité 24násobné formy vždy 24 nožů a vidliček. Speciálně přizpůsobená automatizace odebírá díly a celá sada je rovnou balena do polypropylenové fólie.

Plochých kapkovačů

Rychlá výroba přesných dílů
Společně s partnerskou společností Männer sloučila společnost ARBURG velké množství výrobků a rychlé výrobní cykly do jedné koncepce a optimalizovala efektivitu procesu – od geometrie výlisků přes konstrukci forem až pro dokonale sladěný stroj.

Elektrický stroj ALLROUNDER 470 A dokáže během jedné hodiny vyrobit více než 137000 kusů plochých kapkovačů pro kapičkové zavlažování. Geometrie výlisků z PP vážících 0,3 g byla přizpůsobena tak, aby umožňovala rychlé a bezpečné vyhazování, 64násobná forma dodávaná společností Männer je vybavena chlazením sledujícím obrys a systémem jehlových uzávěrů horkých vtoků. Elektrický stroj ALLROUNDER 470 A je s maximální přesností přizpůsoben aplikaci.

Mikropočítadlo

Hmotnost vstřikovací dávky v miligramovém rozsahu
Na optimalizovaných standardních strojích ARBURG můžete sériově vyrábět mikrovýlisky vysoké kvality, například mikropočítadla s hmotností pouhých 0,004 g. V podobě výrobní mikrobuňky vám nabízíme efektivní řešení pro hmotnosti dávek v řádu miligramů.

Potřebnou přesnost a dodržování tolerancí v řádu mikrometrů zajišťuje např. dynamické vstřikování prostřednictvím šneku s regulací polohy. Používá se elektrický vstřikovací stroj ALLROUNDER 270 A s mikrovstřikovací jednotkou velikosti 5. Manipulaci zajišťuje robotický systém MULTILIFT H 3+1 s horizontálním úchopem.
k výlisku

Krycí víka

Výroba v čistém prostředí
Pro výrobu v čistém prostoru je vhodný přesně pracující elektrický vstřikovací stroj v provedení z ušlechtilé oceli. Uzavřené vřetenové pohony, kapalinou chlazené motory a skříňové rozvaděče přispívají k nízké úrovni emisí při výrobě.

Společnost ARBURG realizuje také komplexní koncepce čistých prostor určených například k výrobě krycích vík pro lékařskou techniku pomocí elektrického stroje ALLROUNDER 520 A s 32násobnou formou. Stroj lze rychle vyčistit. Výsledkem jsou krátké doby prostojů a vysoká efektivita výroby. Manipulaci s výlisky zajišťuje šestiosý robot s implementovaným obslužným rozhraním systému SELOGICA, který je přizpůsoben pro použití v čistém prostoru.