Vstřikování

ALLROUNDER: efektivní velkosériová výroba

Vstřikování patří mezi nejvýznamnější metody tváření v odvětví zpracování plastů. Umožňuje vyrábět komponenty ve velkých počtech kusů a s širokými možnostmi z hlediska tvarů. Vyrábět lze i vnitřní závity, podříznutí, ozubení nebo volně tvarované plochy.

Rotující šnek taví plastový granulát za působení zvýšené teploty a takto vzniklou plastifikovanou hmotu dopravuje do oblasti hrotu šneku. Následně se tavenina účinkem axiálního posuvného pohybu šneku vstřikuje pod vysokým tlakem do uzavřené formy, v níž je vytvořen dutý prostor (kavita) ve tvaru požadovaného komponentu. Po ochlazovací, resp. vytvrzovací fázi se forma otevře a je možné z ní vyhazovat či odebírat hotové díly.