Vstřikování s dolisováním

Jeden postup – mnoho způsobů použití

Vstřikovacím procesem s dolisováním lze vyrábět například silnostěnné komponenty bez vtaženin, které se vyznačují nízkým pnutím a současně vysokou přesností obrysů a kvalitou. Ukážeme vám zde celý technologický postup a inovativní příklady použití, třeba výrobu přesných volně tvarovaných ploch.

Předsádková čočka pro svítidla s LED diodami

Optické součásti vyráběné vstřikováním s dolisováním
Společnost ARBURG se podílí na výzkumném projektu OptiLight zaměřeném na energeticky účinnou výrobu inovovaných hybridních optických soustav pro pouliční osvětlení s LED diodami. Při vstřikování s dolisováním vznikají přesné volně tvarované plochy, které cíleně usměrňují světlo do obdélníkového vyzařovacího profilu.

Energeticky účinné předsádkové čočky pro svítidla s LED diodami se vyrábějí pomocí elektrického vstřikovacího stroje ALLROUNDER ALLDRIVE, který rovněž pracuje s vysokou energetickou účinností. Projekt je podporován Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF) a řízen organizací Projektträger Karlsruhe (PTKA). Cílem je vytvoření efektivního výrobního řetězce pro sériovou výrobu silnostěnných hybridních součástí optických soustav, jejichž mikrostruktura je vytvořena z polymerů.
k výlisku