Vstřikování reaktoplastů

Mimořádně odolný materiál

Díky mechanické pevnosti a tuhostu jsou sypké duroplasty a vlhký polyester (BMC) vhodnými materiály tam, kde je potřebná mimořádná odolnost. Podívejte se, jak lze pomocí šnekové pěchovací jednotky INJESTER přesně přivádět materiál BMC a jak plně automatické výrobní buňky vyrábějí díly z duroplastu připravené k použití a zajišťují i jejich dodatečné opracování.

Izolační připojovací lišta

Vstřikování reaktoplastů
Izolační připojovací lišty pro žehličky se vyrábějí z vlhkého polyesteru BMC odolného proti vysokým teplotám. Takové speciální materiály važadují speciální strojní vybavení, jakým je šnekové ucpávkové zařízení INJESTER vyráběné společností ARBURG. To zajišťuje optimální přívod tohoto materiálu, který svojí svojí konzistencí připomíná kyselé zelí.

Izolační připojovací lišty se vyrábějí na hydraulickém vstřikovacím stroji ALLROUNDER 570 S. Šestiosý robot vyjímá výlisky ze stroje, odkládá je do mezioperačního zásobníku a po vychladnutí je předává do další pracovní stanice: Jeho složité trojrozměrné pohyby umožňují vytváření vnějšího obrysu, který se maximálně přibližuje konečnému tvaru. Hotové výlisky pak robot předává na pracoviště kvalitativní a funkční kontroly a následně je odkládá do stohu.
k výlisku