Mikrovstřikování

Nejmenší výlisky – největší výzva

Rozhodujícími faktory pro výrobu kvalitních mikrovýlisků jsou příprava dokonale homogenní taveniny, krátké doby prodlevy mezi vstřikováním plastů a dodržování principu „první dovnitř – první ven“ (first-in-first-out). Naše demonstrační videa ukazují výrobu dílů menších než zrnko granulátu s pomocí mikrovstřikovacího modulu a mikrovstřikovací jednotky nebo postup nanášení mikrostruktor na různé povrchy.

Mikropočítadlo

Hmotnost vstřikovací dávky v miligramovém rozsahu
Na optimalizovaných standardních strojích ARBURG můžete sériově vyrábět mikrovýlisky vysoké kvality, například mikropočítadla s hmotností pouhých 0,004 g. V podobě výrobní mikrobuňky vám nabízíme efektivní řešení pro hmotnosti dávek v řádu miligramů.

Potřebnou přesnost a dodržování tolerancí v řádu mikrometrů zajišťuje např. dynamické vstřikování prostřednictvím šneku s regulací polohy. Používá se elektrický vstřikovací stroj ALLROUNDER 270 A s mikrovstřikovací jednotkou velikosti 5. Manipulaci zajišťuje robotický systém MULTILIFT H 3+1 s horizontálním úchopem.
k výlisku

Optická vlákna

Vysoce přesné mikrostruktury
Elektrické vstřikovací stroje konstrukční řady ALLDRIVE jsou svými vlastnostmi předurčeny pro vysoce přesné optické aplikace, což dokládá automatická výroba optických vláken z polykarbonátu. Vzhledem k mikrostrukturám měřícím pouhých 5 nm vytvářeným na povrchu těchto vláken je požadována nejvyšší kvalita a přesnost výlisků.

Bezpečné replikace mikrostruktur se dosahuje zahříváním formy na teplotu 120 °C. Robotický systém MULTILIFT H s horizontálním úchopem provádí šetrné vyjímání optických vláken, která následně předává k optické kontrole. Všechna periferní zařízení jsou integrována do řídicí jednotky SELOGICA, čímž je umožněna kompletní, centrálně prováděná kontrola.