Další postupy

Využití pokrokových technologií

Modularita naší technologie zpracování plastů umožňuje její využití v rámci široké palety náročných aplikací. Patří k nim například zastříkávání fólií ve formě (IML) v případě tenkostěnných výrobků nebo metoda Exjection® v případě dlouhých strukturovaných komponentů.

Vědra vyráběná pomocí technologie IML

Vědra vyráběná pomocí technologie IML
Pro výrobu tenkostěnných nádob se zálisky poskytuje společnost ARBURG ucelená řešení dodávaná na klíč. Za použití postupu označování uvnitř formy (IML) je například možné vyrábět dvojice jednolitrových věder opatřených etiketami a držadly při době cyklu činící pouze 4,85 s. Objem zpracovávaného materiálu přitom činí přibližně 50 kg/h.

Vědra se vyrábějí na energeticky úsporném vstřikovacím stroji ALLROUNDER 720 H s uzavírací silou 3200 kN. Hybridní vstřikovací stroj disponuje speciální obalovou technikou: Prodloužený 70 mm šnek zajišťuje vysoký plastifikační výkon a krátké časy cyklů. Stroj je navíc vybaven pohyblivou upínací deskou a rozhraním umožňujícím provoz zařízení IML.

Metoda Exjection®

Výroba strukturovaných součástí v metrových délkách
Při použití metody Exjection® provádí forma během vstřikování horizontální pohyby. Pomocí vertikálních vstřikovacích strojů ALLROUNDER V je tímto způsobem možno vyrábět metrové strukturované součásti s funkčními geometrickými tvary a integrovanými koncovými uzávěry.

Ovládací lišta se vyrábí na stroji ALLROUNDER 375 V. Při tomto postupu prováděném s horizontálně umístěnou formou nachází plné uplatnění systém volného prostoru uzavírací jednotky. Není stanoveno žádné konstrukční omezení délky formy, velikosti zdvihu a tedy ani délky vyráběné součásti. Servoregulace přenášecího pohybu prováděného během postupu vstřikování je integrována v řídicí jednotce SELOGICA.