Aditivní výroba

freeformer: volné tvarování jednotlivých dílů

Na rozdíl od běžného 3D-tisku se v rámci technologie ARBURG Plastic Freeforming (APF) podobně jako při vstřikování používá vhodný standardní granulát v roztavené formě. Zařízení freeformer pak z těch nejmenších kapiček na základě 3D CAD dat bez použití formy vyrábí příslušné komponenty, a to buď jednotlivě, nebo v malých sériích. Díky propojení vstřikování a aditivní výroby je možné individualizovat i velkosériové díly – plně automaticky a po jednotlivých kusech.

Jedinečný systém freeformer

Průmyslová aditivní výroba
Se strojem freeformer 200-3X a velkým strojem freeformer 300-3X se otevírají nové možnosti průmyslové aditivní výroby. V závislosti na požadavcích je freeformer dostupný v různých konstrukčních velikostech s dvěma nebo třemi dávkovacími jednotkami. Systémy aditivní výroby jsou proto vhodné pro průmyslovou aditivní výrobu jednotlivých dílů a rozmanitých malých sérií, i pro individualizaci velkosériových dílů.

Seznamte se s našimi stroji freeformer a volným tvarováním plastů ARBURG a získejte přidanou hodnotu, kterou vám náš jedinečný systém přináší.

AM (Additive Manufacturing) Factory

Plně automatizovaná průmyslová aditivní výroba
AM Factory od společnosti ARBURG předvádí, jak zařízení na klíč se síťovým IT propojením postavené na základě stroje freeformer 300-3X a šestiosého robota funkcionalizuje varianty standardních upínacích desek chapadel - plně automaticky podle požadavků zákazníka s možností 100% dohledání.

Stroj freeformer 300-3X zušlechťuje hliníkové základní desky vakuového chapadla ‚on demand‘ funkčními konturami z měkkého plastu TPU. Celou manipulaci včetně funkční zkoušky nově vyrobeného chapadla zajišťuje šestiosý robot. Pomocí našeho systému Scada ARBURG Turnkey Control Module(TCM) lze 100procentně zpětně dohledat původ každého chapadla. Prostřednictvím DM kódu komponentu se na individuálních webových stránkách zobrazují odpovídající výrobní údaje, jako např. doba utváření, materiál, počet kapek a teplota okolí.

Krok za krokem k individualizovanému komponentu

  • Výběr varianty úchopu na terminálu
  • Popis základní desky úchopu v DM-kódu
  • Úprava desky plazmou
  • Nanesení TPU-obrysů pomocí stroje freeformer
  • Funkční zkouška