Aditivní výroba

freeformer: volné tvarování jednotlivých dílů

Na rozdíl od běžného 3D-tisku se v rámci technologie ARBURG Plastic Freeforming (APF) podobně jako při vstřikování používá vhodný standardní granulát v roztavené formě. Zařízení freeformer pak z těch nejmenších kapiček na základě 3D CAD dat bez použití formy vyrábí příslušné komponenty, a to buď jednotlivě, nebo v malých sériích. Díky propojení vstřikování a aditivní výroby je možné individualizovat i velkosériové díly – plně automaticky a po jednotlivých kusech.

freeformer

Funkční díl bez použití forem
Naše zařízení freeformer v rámci technologie ARBURG Plastic Freeforming (APF) vytváří na základě 3D CAD dat funkční plastové díly z vhodného standardního granulátu. Hodí se k průmyslové aditivní výrobě individuálních dílů i malých sérií s řadou variant, případně k individualizaci dílů vyráběných ve velkých sériích.

ARBURG Plastic Freeforming (APF)

Automatický proces přeměny 3D dat na plastový díl
Základem jedinečné technologie APF jsou 3D data návrhu CAD, která jsou načítána přímo zařízením freeformer. Všechno ostatní už po spuštění probíhá automaticky. Piezoelektricky řízené dávkování vytvoří požadovaný díl po vrstvách tvořených z drobných kapiček plastu.

Další animace
Technologie APF k výrobě z více komponent

Individualizované kancelářské nůžky

Individualizace vstřikovaných výlisků
Příklad výroby kancelářských nůžek ukazuje flexibilní individualizaci plastových výrobků. Ta probíhá formou souhry mezi vstřikováním na stroji ALLROUNDER a ARBURG Plastic Freeforming (APF) pomocí zařízení freeformer. Aplikace je zároveň znázorněním tématu, které se věnuje projektu Industrie 4.0.

Ve vstřikovací stanici dojde nejprve k výběru mezi různými variantami nůžek. V zájmu flexibilní a rychlé změny produktu spolupracují lidé s roboty v těsné součinnosti. Elektrický stroj ALLROUNDER nastříkne rukojeť nůžek a poté se laserem vyznačí kód DMC. Následně zařízení freeformer na nůžkách vytvoří individuální nápis. Procesní data vstřikování a aditivního procesu jsou zaznamenána prostřednictvím systému řídicího počítače ARBURG (ALS) a přenášejí se na webový server. Příslušnou internetovou stránku lze vyvolat pomocí mobilního koncového zařízení po zadání kódu DMC.
k výlisku

Plně automatické až po jednotlivé kusy

Propojeno: vstřikování a aditivní výroba
Společnost ARBURG automatizovala aditivní výrobu a stvořila tak výrobní linku, která je kompletně propojena pomocí informační techniky. Slouží k individualizaci dílů vyráběných ve velkých sériích pomocí technologií z projektu Průmysl 4.0. Šestiosý robot propojuje vstřikovací stroj ALLROUNDER se zařízením freeformer.

Poté, co stroj ALLROUNDER nastříkne na kancelářské nůžky plastovou rukojeť a laserem vyznačí kód DM, odebere sedmiosý robot „iiwa“ od firmy KUKA celý díl včetně držáku formy z dopravního pásu vstřikovací buňky. Čtečka nůžky identifikuje díky individuálnímu kódu a tím začíná další výrobní fáze. Robot zajistí nakládku a vykládku konstrukčního prostoru. Zařízení freeformer pomocí aditivní metody dodá rukojeti nůžek individuální trojrozměrný tvar. Výsledkem je jedinečný kusový výrobek. Ještě než robot „iiwa“ dodá hotové nůžky, projdou v poslední fázi zkouškou kvality.