Postup

Kompetence v oblasti aplikací naživo!

Nabízíme rozsáhlé know-how ve všech běžných i inovativních postupech – od vstřikování vícekomponentních součástí a mikrosoučástí přes zpracování silikonu, duroplastů a prášků až po technologii ARBURG Plastic Freeforming (APF). Seznamte se naživo s našimi individuálními řešeními značky ARBURG.

Vstřikování

Vstřikování

Vstřikování patří mezi nejvýznamnější metody tváření v odvětví zpracování plastů. Umožňuje vyrábět komponenty ve velkých počtech kusů a s širokými možnostmi z hlediska tvarů. Vyrábět lze i vnitřní závity, podříznutí, ozubení nebo volně tvarované plochy. více...

Aditivní výroba

Aditivní výroba

Na rozdíl od běžného 3D-tisku se v rámci technologie ARBURG Plastic Freeforming (APF) podobně jako při vstřikování používá vhodný standardní granulát v roztavené formě. Zařízení freeformer pak z těch nejmenších kapiček na základě 3D CAD dat bez použití formy vyrábí příslušné komponenty, a to buď jednotlivě, nebo v malých sériích. Díky propojení vstřikování a aditivní výroby je možné individualizovat i velkosériové díly – plně automaticky a po jednotlivých kusech. více...

Vícekomponentní vstřikování

Vícekomponentní vstřikování

Vícekomponentové vstřikování spojuje v jedné formě více barev nebo materiálů a zlepšuje tak design a funkčnost plastových dílů. Podívejte se na výrobu vícekomponentních výlisků v rámci jediného procesu bez spojovacích postupů a následné montáže nebo na to, jak lze v rámci zařízení na klíč centrálně ovládat vstřikovací proces a robotické systémy pomocí řízení SELOGICA. více...

Mikrovstřikování

Mikrovstřikování

Rozhodujícími faktory pro výrobu kvalitních mikrovýlisků jsou příprava dokonale homogenní taveniny, krátké doby prodlevy mezi vstřikováním plastů a dodržování principu „první dovnitř – první ven“ (first-in-first-out). Naše demonstrační videa ukazují výrobu dílů menších než zrnko granulátu s pomocí mikrovstřikovacího modulu a mikrovstřikovací jednotky nebo postup nanášení mikrostruktor na různé povrchy. více...

Vstřikování reaktoplastů

Vstřikování reaktoplastů

Díky mechanické pevnosti a tuhostu jsou sypké duroplasty a vlhký polyester (BMC) vhodnými materiály tam, kde je potřebná mimořádná odolnost. Podívejte se, jak lze pomocí šnekové pěchovací jednotky INJESTER přesně přivádět materiál BMC a jak plně automatické výrobní buňky vyrábějí díly z duroplastu připravené k použití a zajišťují i jejich dodatečné opracování. více...

Vstřikování silikonů

Vstřikování silikonů

Díky svým univerzálním materiálovým vlastnostem a možnostem zpracování nacházejí vstřikované výlisky z tekutého silikonu (LSR) použití v mnoha oblastech, například při vytváření kombinovaných spojů a v odvětví lékařské techniky. Jak ukazují následující filmy, lze je používat i v čistých prostorech. více...

Vstřikování s dolisováním

Vstřikování s dolisováním

Vstřikovacím procesem s dolisováním lze vyrábět například silnostěnné komponenty bez vtaženin, které se vyznačují nízkým pnutím a současně vysokou přesností obrysů a kvalitou. Ukážeme vám zde celý technologický postup a inovativní příklady použití, třeba výrobu přesných volně tvarovaných ploch. více...

Zastřikování zálisků

Zastřikování zálisků

Výroba hybridních komponentů vyžaduje nová řešení a nové nápady. Prohlédněte si obstřikování zálisků metodou „reel to reel“, automatickou sériovou výrobu hybridních komponentů nebo hospodárnou výrobu malých sérií na vertikálním stroji ALLROUNDER s využitím sladěných ručních úkonů. více...

Technika čistých prostor

Technika čistých prostor

V zájmu zajištění kvality výrobku musí při použití v čistém prostoru všechny procesy probíhat přesně, automaticky a v prostředí bez nečistot a choroboplodných zárodků. Pro tyto účely nabízí společnost ARBURG rozsáhlé spektrum inovativních řešení: od výrobní buňky připojené k čistému prostoru až po individuální konfiguraci a koncepci čistého prostoru na klíč. více...

Vstřikování komponentů pro odlehčené konstrukce

Vstřikování komponentů pro odlehčené konstrukce

Odlehčená konstrukce je v řadě oborů vyžadována jako „všelék“. Snížení hmotnosti výlisku a pokud možno ještě vylepšit jeho mechanické vlastnosti – tak zní požadavek. Využívají se procesy společnosti ARBURG, například fyzikální vypěňování metodou, postup FDC (i v kombinaci s kompozitními vlákennými materiály) a vícekomponentní vstřikování dílů s pěnovou složkou (PVSG). více...