Technický vstřikovaný výlisek

Efektivní výroba jako předpoklad konkurenceschopnosti

Pomocí vstřikovací techniky společnosti ARBURG můžete vyrábět technické komponenty při konkurenceschopných kusových nákladech. V těchto videích ukazujeme širokou paletu použití – od mikrovstřikování přes nákladné technické vybavení až po automatizaci a kompletní zařízení na klíč, jejichž jsme generálním dodavatelem.

Snímač pohybu

Montážní skupina hlavy vzniká ve flexibilní výrobní buňce
Optimálním řešením výroby montážní skupiny hlavy optického snímače pohybu je z hlediska flexibility, vytížení, kvality a nákladů výrobní buňka s ručním osazením zásobníku. Doba cyklu činí přibližně 43 s a nabízí dostatečný prostor pro doplňující ruční činnosti.

Ústředním bodem výrobní linky ARBURG je elektrický stroj ALLROUNDER 470 A s uzavírací silou 800 kN a vstřikovací jednotkou velikosti 290. Podle hmotnosti vstřikovaných dávek si lze vybrat jeden ze dvou modulů plastifikačních válců o průměru šneku 25 nebo 35 mm. Velmi flexibilně zhotovená výrobní buňka vyrábí pomocí sedmi vstřikovacích forem střídavě přední a spodní čočky a také montážní skupinu hlavy. Montážní skupiny je možné vyrobit ve 42 variantách. Manipulaci přebírá vertikální robotický systém MULTILIFT V zkonstruovaný podle konkrétního zadání. Spodní díl chapadla pro hlavu, horní pro čočku.

Mikropočítadlo

Hmotnost vstřikovací dávky v miligramovém rozsahu
Na optimalizovaných standardních strojích ARBURG můžete sériově vyrábět mikrovýlisky vysoké kvality, například mikropočítadla s hmotností pouhých 0,004 g. V podobě výrobní mikrobuňky vám nabízíme efektivní řešení pro hmotnosti dávek v řádu miligramů.

Potřebnou přesnost a dodržování tolerancí v řádu mikrometrů zajišťuje např. dynamické vstřikování prostřednictvím šneku s regulací polohy. Používá se elektrický vstřikovací stroj ALLROUNDER 270 A s mikrovstřikovací jednotkou velikosti 5. Manipulaci zajišťuje robotický systém MULTILIFT H 3+1 s horizontálním úchopem.
k výlisku

Digitální tisk

Nové rozměry: přizpůsobitelné plastové díly
Efektivitu výroby lze navýšit integrací přípravných a dokončovacích pracovních operací. Příkladem může být flexibilní vkládaný potisk technologií InkBOT, který byl společnostmi ARBURG a FPT Robotik odborné veřejnosti poprvé představen v roce 2012.

Výrobní jednotka produkuje jednotlivé jmenovky. Nová technologie InkBOT kombinuje digitální tisk a robotické systémy. Vkládaný potisk nyní umožňuje využití výhod digitálního tisku ve vysokorychlostním provozu, a to také při průmyslové výrobě výlisků se složitějšími geometrickými tvary. Vlastní tvarované plastové díly můžete v dokončovací fázi rychle, flexibilně a bez okrajů potisknout ihned po vstřikování.

Odbočovací potrubní tvarovka

Nákladná technologie vytahování jader
Aby bylo možno vyrábět odbočovací díl tvaru Y pro kanalizační potrubí o průměru 110 mm, používá se nástroj s nákladnou technologií vytahování jader a rozpínacími segmenty jader. Tři hydraulické tahače jader jsou plně integrovány do řídicí jednotky SELOGICA.

Sekvence se synchronizovanými pohyby bočních jader vylučuje nebezpečí poškození formy; hlavní jádro se pohybuje samostatně a vždy před bočními jádry. Odbočovací potrubní tvarovka se vyrábí v hydraulickém vstřikovacím stroji ALLROUNDER 820 S. Šetrné vyjímání výlisku o hmotnosti 505 g zajišťuje robotický systém MULTILIFT SELECT.