Obaly

Ucelená řešení umožňující dosažení vysokých výkonů

Vyrábíte komponenty pro automobilové odvětví? Pak je pro vás ARBURG kompetentním partnerem! Podívejte se na výrobu velmi pevných odlehčených konstrukcí, vytváření kombinovaných spojů, hospodárné obstřikování malosériových dílů nebo nanášení pěny ve vstřikovacím taktu.

Reusable cups made from foamed material

Saving material and improving mechanical properties at the same time
The production of sustainable reusable cups from foamed PP is demonstrated by a hydraulic ALLROUNDER 470 S. The injection moulding machine is equipped with a MuCell® package, which includes a cylinder module with a special screw, hydraulic needle-type shut-off nozzle and SCF dosing system. The application was developed and optimised to series production readiness by British packaging specialist Bockatech.

The material is enriched with gas both chemically with blowing agent and physically with the MuCell process and foams directly in the opened mould after injection. This saves on material and cycle time. The latter is around 5.5 seconds for a 430-millilitre cup. The microcellular structures ensure a weight reduction of up to 50 per cent with this application compared to the unfoamed component and also have an insulating effect. V napěněném stavu je tloušťka stěny dva milimetry, a je tedy téměř čtyřikrát větší než u kompaktního kelímku.

Kbelík s IML z recyklátu

Obal z jednodruhového materiálu s digitálním pasem produktu
Technologie HolyGrail je demonstrována na příkladu výroby tenkostěnných nádob s IML z jednodruhového PP materiálu. Světle šedé 5litrové kbelíky s originálním uzávěrem a příslušným štítkem IML jsou vyrobeny z barevně tříděného a mechanicky recyklovaného materiálu PCR. Poměr dráhy tečení a tloušťky stěny činí 430:1. Díky sofistikované „žebrové struktuře“ na bočních stěnách bylo také možno ušetřit 18 % materiálu.

Hybridní stroj ALLROUNDER 820 H v provedení Packaging vyrobí kbelík o hmotnosti 98 g za dobu cyklu pouhých pěti sekund. Sekvenčně pracující robotický systém s lineárně vedenou horizontální osou sahá do formy ze zadní části stroje. Vkládá štítek, odebírá hotové kbelíky IML a odkládá je na dopravní pás.

Kelímek IML s etiketou HolyGrail

Obaly z monomateriálu s digitálním produktovým pasem
Hybridní stroj ALLROUNDER 1020 H v provedení Packaging vyrobí v době cyklu přibližně pět sekund čtyři tenkostěnné kelímky IML včetně víčka, které jsou automaticky ukládány na dopravní pás a stohovány. Hmotnost dílu činí 19,3 g. Samotné kelímky i příslušná etiketa a víčko jsou vyrobeny z chemicky recyklovaného monomerního materiálu PP. Kelímek IML lze po použití hospodárně a kvalitně recyklovat. .

Digitální vodoznak je pro konečného spotřebitele neviditelný kód o velikosti poštovní známky, který je umístěn přímo na příslušné etiketě. Jednotlivé vzory dlaždic tvoří „digitální pas“, jehož fragment postačuje např. prostřednictvím vhodné aplikace k získání informací o výrobci, použitých materiálech, likvidaci a o tom, zda „je či není bezpečný pro potraviny“. V třídicích zařízeních lze informace odečíst pomocí kamery s vysokým rozlišením.

Skládací box z recyklátu

Upcycling: Z obalu se stane skládací box s dlouhou životností
Video našeho partnera a výrobce materiálů Borealis ukazuje postup při zpracování materiálů podobných druhů a jejich možné využití při výrobě výrobků každodenní potřeby s dlouhou životností.

Skládací box byl v bezpečném procesu vyroben metodou vstřikování na hybridním stroji ALLROUNDER 902 H. Výchozím materiálem byl 100% recyklovaný PP, který náš partner Erema vyrobil pomocí svého stroje na recyklování plastů na veletrhu K 2019. Za tím účelem byly PP pohárky vstřikované firmou ARBURG společně s PP fólií obalů krmiva pro psy zpracovány na recyklát.

HolyGrail2.0

Digitální vodoznak pro inteligentní třídění
„Inteligentní“ třídění odpadu z průmyslu a domácností je základním předpokladem pro účelné zhodnocování plastů. Na příkladu z praxe pro nádobu IML je znázorněno, jak lze plasty třídit podle druhu pomocí digitalizace.

U „HolyGrail2.0“ jsou informace o výrobě založeny formou „digitálního pasu“ neviditelně prostřednictvím digitálních vodoznaků přímo na příslušném IML-Label. Ohledně vhodné aplikace lze kromě toho dotázat libovolné přídavné informace a obsahy Augmented-Reality o produktu, jeho použití nebo likvidaci. Nádoby IML budou vyráběny z monomateriálu na hybridním vstřikovacím stroji ALLROUNDER 820 H v provedení Packaging.

Tenkostěnné kulaté kelímky

Příklad uzavřeného oběhového hospodářství
Hybridní, vysoce výkonný stroj ALLROUNDER 1020 H určený pro obalovou techniku předvádí svůj výkon pomocí 8+8-násobné etážové formy. Nový PP-materiál společně s 30 procenty přimíchaného jednodruhového PP recyklátu se zpracovává na tenkostěnné kulaté kelímky stejně vysoké kvality.

V době cyklu, který trvá cca 4,3 sekundy, vznikne vždy 16 kulatých kelímků. Díky dvěma úrovním, které jsou umístěny za sebou, je možné přidržovací sílu v porovnání s 16-násobným nástrojem snížit na polovinu a používat menší konstrukční velikost stroje. Hotové výrobky se dále skládají na sebe a balí do hadicové fólie. Při této příkladné výrobě tenkostěnných obalových produktů s podílem recyklátu s trvale vysokou kvalitou spolupracuje ARBURG s firmou EREMA, která dodává recyklát. Toto použití dokazuje: Pokud je možný smysluplný a bezpečný sběr plastů, pak je možné jejich navrácení zpět do řetězce tvorby hodnot.

Tenkostěnných nádob IML

Současné vložení 18 štítků a odběr 6 dílů
Komplexnost tenkostěnných nádob IML pro obor obalových materiálů neustále roste. Tím roste také požadavek po rychloběžných řešeních na klíč. Pro hospodárnou výrobu je důležité detailní přizpůsobení strojů, nástrojů a automatizační techniky.

Jádrem výrobní buňky je vysoce výkonný hybridní stroj konstrukční řady HIDRIVE v provedení „Packaging“ s uzavírací silou 4.600 kN, který je koncipován speciálně pro vysoké nároky obalového průmyslu. Centrální řízení procesů je základem flexibilního nastavení procesu s optimalizovanou dobou cyklu. Během 5,8 sekund je tak spolehlivě vyrobeno šest nádob vždy se třemi štítky.

Uzávěry disktop

Dva propojené stroje ALLROUNDER
S cílem zajistit velmi rychlou a přesnou výrobu uzávěrů disktop pro kosmetické lahvičky navrhla společnost ARBURG flexibilní zařízení na klíč pro více variant produktu. Dva stroje ALLROUNDER jsou přitom propojeny přes dva robotické systémy.

Koncepci se dvěma vstřikovacími stroji a in-line montáží amortizuje vyšší výtěžnost v porovnání s dvoukomponentním řešením s montovaným výliskem. Stroj ALLROUNDER 570 H vyrábí základnu uzávěru, stroj ALLROUNDER 470 H současně jeho víčko. Robotické systémy MULTILIFT odebírají vstřikované výlisky a odkládají je na otočný stůl s dvěma stanicemi montážní linky. Poté manipulační jednotka uchopí 24 ks víček a nalisuje je na základnu. Sestavené uzávěry jsou umístěny na dopravní pás a v přesném počtu zabaleny do lepenkové krabice.

Uzávěry typu Flip Top

Stroj s technikou vstřikování do krychlové formy pro aplikace s krátkými cykly
Stroj ALLROUNDER CUBE je navržen speciálně pro aplikace s krátkými cykly. S uzavírací silou 2 900 kN a se dvěma vstřikovacími jednotkami velikosti 800 a 400 vyrábí v cyklech o délce 8,5 sekund dvoubarevné uzávěry Flip Top z PP pro láhve s prostředkem na mytí nádobí Pril od firmy Henkel.

32+32násobná krychlová forma má díky čtyřem využitelným stranám a dvěma dělicím rovinám uspořádaným za sebou jednoznačné přednosti: zhotovení polotovaru a konečného výrobku probíhá stejně jako chlazení a odebírání současně. Jako první komponenta se vyrobí vrchní díl kapkovitého tvaru vážící 0,8 g, na druhé straně krychle se ochladí a ve třetí pozici se nastříkne 2,4 g těžká druhá komponenta. Na čtvrté straně formy se uzávěry Flip Top nezávisle na době cyklu odebírají, odkládají se na samostatnou stanici a zavíčkovávají se. Na závěr následuje vizuální kontrola kvality hotových dílů.

Tenkostěnné kelímky

Tenkostěnné kelímky

Čtyři obalové výlisky za pouhých 1,65 sekundy
Nejkratší doba vstřikování a cyklu: Výroba tenkostěnných nádob pro obor obalových materiálů klade na výkonnost vstřikovacích strojů ty nejvyšší nároky. Pro tyto účely nabízí společnost ARBURG stroje ALLROUNDER ve speciálním provedení Packaging (P).

Jádrem výrobní buňky je vysoce výkonný hybridní stroj konstrukční řady HIDRIVE s uzavírací silou 1 800 kN. Díky technologii s hydraulickým akumulátorem a polohově regulovanému šneku s upraveným zpětným ventilem lze za pouhých 1,65 sekundy vstříknout čtyři kelímky, z nichž každý váží 3,55 gramu. Celý postup se vyznačuje mimořádně vysokou reprodukovatelností. V kombinaci s technickým vybavením formy dimenzovaným pro rychlé cykly a automatizační jednotkou vzniká řešení na klíč umožňující velmi efektivní výrobu.

Čtyři obalové výlisky za pouhých 1,65 sekundy
Nejkratší doba vstřikování a cyklu: Výroba tenkostěnných nádob pro obor obalových materiálů klade na výkonnost vstřikovacích strojů ty nejvyšší nároky. Pro tyto účely nabízí společnost ARBURG stroje ALLROUNDER ve speciálním provedení Packaging (P).

Jádrem výrobní buňky je vysoce výkonný hybridní stroj konstrukční řady HIDRIVE s uzavírací silou 1 800 kN. Díky technologii s hydraulickým akumulátorem a polohově regulovanému šneku s upraveným zpětným ventilem lze za pouhých 1,65 sekundy vstříknout čtyři kelímky, z nichž každý váží 3,55 gramu. Celý postup se vyznačuje mimořádně vysokou reprodukovatelností. V kombinaci s technickým vybavením formy dimenzovaným pro rychlé cykly a automatizační jednotkou vzniká řešení na klíč umožňující velmi efektivní výrobu.

Krychlová forma

Dvoukomponentní uzávěr: souběžné plnění, chlazení i odběr
Při výrobě dvoukomponentních vodních uzávěrů se využívá inovovativní krychlová forma. Společnosti ARBURG se podařilo dosáhnout dokonalé integrace funkcí formy, mezi které patří servoelektrické otáčení, do vícekomponentního vstřikovacího stroje ALLROUNDER 920 S.

Při výrobě uzavíracích krytů pro 19litrové nádoby na vodu se používá 32násobná krychlová forma formy Foboha. Doba cyklu činí zhruba 10 sekund, tavná kapacita stroje pak přesahuje 120 kg/h. Díky tomu, že forma nabízí pro použití při výrobě čtyři strany, může souběžně probíhat plnění formy, fáze chlazení i vyjímání výlisků z formy. V porovnání s běžnými formami je zde v závislosti na systému k dispozici podstatně více dutin při stejné rozloze upínací plochy formy. Díky tomu se odpovídajícím způsobem zvýší výrobní výkon a výrazně se zkrátí doba cyklů.

Šroubovací kryty

72 uzávěrů během doby kratší než 3 s
Vícedutinové formy, které vyrábějí velké počty kusů v sekundovém taktu, jsou rozhodujícími prvky při výrobě šroubovacích uzávěrů. S cílem dosáhnout maximální produktivity jsou požadována systémová řešení, např. vysoce výkonné hybridní stroje, která jsou nakonfigurována podle požadavků zákazníků.

Hybridní stroj ALLROUNDER 720 H konstrukční řady HIDRIVE v sobě slučuje servoelektrickou uzavírací jednotku s výkonnou hydraulickou vstřikovací jednotkou, technologií hydraulických akumulátorů optimalizující spotřebu energie a servoelektrickým dávkováním. Díky svému vysokému výrobnímu výkonu a krátkým dobám cyklů je velmi vhodný pro výrobu obalů.
k výlisku

Kelímek

Efektivní automatizace při výrobě středního počtu kusů
Při výrobě středního či většího počtu obalových výlisků není speciální automatizace vždy nezbytná. Standardní robot MULTILIFT V s dynamickou svislou osou demonstruje, jak lze výrazně zkrátit doby odběru i cyklu.

Oproti robotickému systému s tradiční svislou osou se tak dosahuje o téměř 40 % rychlejších operačních časů. Elektrický vstřikovací stroj ALLROUNDER 570 A dokáže vyrobit dva kelímky z polypropylénu o váze 6,4 g za pouhých 3,56 s. Tento příklad ukazuje, jak důležitou roli hraje vybavení, chcete-li při výrobě ušetřit cenné sekundy.

Vědra vyráběná pomocí technologie IML

Vědra vyráběná pomocí technologie IML
Pro výrobu tenkostěnných nádob se zálisky poskytuje společnost ARBURG ucelená řešení dodávaná na klíč. Za použití postupu označování uvnitř formy (IML) je například možné vyrábět dvojice jednolitrových věder opatřených etiketami a držadly při době cyklu činící pouze 4,85 s. Objem zpracovávaného materiálu přitom činí přibližně 50 kg/h.

Vědra se vyrábějí na energeticky úsporném vstřikovacím stroji ALLROUNDER 720 H s uzavírací silou 3200 kN. Hybridní vstřikovací stroj disponuje speciální obalovou technikou: Prodloužený 70 mm šnek zajišťuje vysoký plastifikační výkon a krátké časy cyklů. Stroj je navíc vybaven pohyblivou upínací deskou a rozhraním umožňujícím provoz zařízení IML.