Elektronika

Výroba složitých spojů

Odvětví elektroniky se vyznačuje širokým rozsahem použití. Zde se dozvíte více o našich individuálních řešeních: Patří k nim tříkomponentní vstřikování a vstřikování s montáží, automatizované obstřikování zálisků i šestiosé roboty zajišťující děrování, ohýbání i vstřikování.

Vložka zásuvky

Tváření a obstřikování na běžícím pásu
Příklad z praxe pro flexibilní výrobu konektoru: Pro automatizované obstřikování kovových kontaktů se používá kompaktní výrobní buňka kolem vertikálního vstřikovacího stroje ALLROUNDER 375 V. Lineární robotický systém MULTILIFT SELECT je přitom namontován z důvodu úspory místa na stojanu stroje.

Předlisované kovové vložky se dopraví z předřazené lisovací-ohýbací buňky na navíječku a přivedou k formě. Ve formě se provede obstřikování tří kontaktů do jedné konstrukční skupiny a odebrání z lisovacího pásu. Kompletace hybridního konektoru obstřikováním kontaktů se provádí na dalším zapojeném zařízení.

Tělesa cívek

Jak může fungovat efektivní velkosériová výroba technických dílů, ukazuje projekt realizovaný na klíč, který je zaměřen na výrobu těles cívek pro brzdné systémy automobilů: Za hodinu se vyrobí zhruba 18 000 dílů připravených k odeslání, které se rozdělují do kartonů podle počtu kavit.

Jádrem výrobní buňky je vysoce výkonný hybridní stroj. Za pouhých 6,5 sekund vznikne 32 těles cívky, která v rámci daného cyklu odebírá robotický systém s rychlým úchopem. Ten je rozděluje do skupin podle počtu kavit a poté je prostřednictvím speciálního potrubního systému odkládá do originálních kartonů na díly. Každý karton obsahuje přesně stanovený počet kusů.

Pouzdra pro čidla

Plně automatické děrování, ohýbání a vstřikování
Díky zařízením na klíč od společnosti ARBURG je možné sériově a přitom kvalitně vyrábět celé funkční jednotky pro osobní vozy. Příkladem jsou kryty pouzder pro čidla elektronických plynových pedálů ve vozech z prémiového segmentu. Toto složité výrobní zařízení je celé, včetně součástí pro přípravné a dokončovací práce, řízeno centrálně prostřednictvím systému SELOGICA.

Kolem elektrického vstřikovacího lisu ALLROUNDER 570 A jsou seskupeny všechny výrobní složky, mj. děrovací a ohýbací jednotka, úchopová a testovací technika i paletizační stanice. Vzornou spolupráci předvádějí dva šestiosé roboty. Pro celkem šest variant krytů pouzder se používají tři 4násobné formy s výměnnými vložkami. Důležitou úlohu při každém pracovním kroku hraje správná polohová orientace jednotlivých kontaktů. Navíc jsou k dispozici rozsáhlá optická a mechanická opatření pro kontrolu kvality.

Vnitřní vodiče

Pro plně automatickou sériovou výrobu vnitřních vodičů pro konektory Fakra vytvořila společnost ARBURG koncepci výrobní jednotky, která denně zastříkne až 72000 vývodů. Příslušná robotická a periferní zařízení se vyznačují velmi přesnou a hbitou manipulací s nejdrobnějšími zálisky.

Ústředním zařízením výrobní jednotky je hybridní vstřikovací stroj, jehož elektrická uzavírací jednotka umožňuje dosažení velmi krátkých dob cyklů. Vertikální robotický systém přebírá od dvou vibračních šroubových dopravníků po 16 roztříděných vývodech. Tyto se zasouvají do otvorů chapačového vkládacího modulu a dopravují k formě. Zde robotický systém vyjímá 16 hotových výlisků a současně vkládá další vývody. Doba cyklu činí pouze zhruba 20 s.
k výlisku

Snímač úhlové polohy

Kompletní elektronické součásti
Ze tří dílů vzniká jeden: Prostřednictvím postupu tříkomponentního vstřikování se z magnetického kotouče, nosné desky a ochranného krytu vyrábí plně funkční snímač úhlové polohy. Díky pokrokové koncepci formy a komplexní automatizaci odpadá postup spojování nebo následné montáže.

Všechny kroky pracovního postupu jsou sloučeny v jednom procesu – včetně vkládání snímače a jeho zastřikování materiálem nosné desky, jakož i magnetizace a montážního vstřikování, které se provádějí přímo ve formě. Používá plně automatizované výrobní pracoviště uspořádané okolo hydraulického vstřikovacího stroje ALLROUNDER 370 S se třemi vstřikovacími jednotkami o velikostech 30, 70 a 30.
k výlisku

Zastřikování kabelů

Vysoká flexibilita i ve velmi stísněném prostoru
K automatizovanému zastřikování zálisků se používá kompaktní výrobní pracoviště uspořádané okolo vertikálního stroje ALLROUNDER 375 V. Manipulaci s ohebnými kabely zajišťuje šestiosý robot. Tím odpadá potřeba manuální přípravy a vkládání.

Přiváděné kabely rozdílných délek se plně automaticky vkládají do několika dutin při různých polohách čtyřnásobné formy, ve které se následně zastřikují. Systém se vyznačuje vysokou flexibilitou, krátkými dobami cyklů a vysokou dostupností. Hlavními přednostmi této aplikace jsou flexibilní manipulace s ohebnými díly jakož i využití šestiosého robota s obslužným rozhraním SELOGICA a přímého propojení s řídicí jednotkou stroje.
k výlisku